Sökning: "närståendeperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet närståendeperspektiv.

 1. 1. Att vara närstående vid palliativ omvårdnad : En litteraturöversikt ur närståendeperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ernesto Raftsjö; Annelie Myrgren; [2021]
  Nyckelord :inneliggande vård; litteraturöversikt närstående; palliativ vård; vård i hemmet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ALS ur ett närståendeperspektiv : Litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annica Gustafsson; Zerija Vrevic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom som har en relativt snabb utveckling och leder till att muskler förtvinar på grund av uteblivna impulser från nervsystemet. ALS är en dödlig sjukdom som saknar botemedel och vårdinsatserna inriktas på att lindra symtom. LÄS MER

 3. 3. Närståendeperspektiv på sjuksköterskans bemötande i samband med en vuxen patients död på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Östling; Ebba Wernheden; [2020-08-05]
  Nyckelord :Närståendestöd; Vård i livets slutskede; Sjukhus; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Stöd till närstående är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård, ändå finnsdet brister i det bemötande som närstående upplever då någon i deras närhet vårdas palliativtpå sjukhus. Då patientens mående påverkas av de närståendes hälsa och vice versa är dettanågot som bör prioriteras i större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slutskede : En litteraturstudie ur ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Kohut; Elisia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Vård i livets slutskede; Palliativ vård; Närstående;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård i hemmet - närståendes upplevelse : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Backman; Linn Siljeholm; [2020]
  Nyckelord :palliativ vård; närstående; vårdgivare; stöd; delaktighet; hemmet; existentiellt;

  Sammanfattning : Varje år avlider ungefär 90 000 personer i Sverige och uppskattningen är att 80 % av dessa skulle kunna ha nytta av vård i livets slut. Kring dessa 90 000 personer finns oftast ett okänt antal närstående som blir påverkade av situationen. LÄS MER