Sökning: "nätförluster"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet nätförluster.

 1. 1. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska elnätstariffer : Incitament för en effektivare användning av eldistributionsnäten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :elnätstariff; dynamisk tariff; effekttariff; eldistribution;

  Sammanfattning : För att kunna hantera en ökad anslutning av förnybar, variabel elproduktion och efterfrågan på elektricitet kan det komma att krävas omfattande investeringar i elnäten. Som ett alternativ till kostsamma investeringar har efterfrågeflexibilitet presenterats som en lösning, bland annat för att utnyttja det elektriska systemet mer effektivt. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av en funktion förberäkning av nätförlustnormer : Ett incitament för sänkta nätförluster iintäktsramarna för svenska elnätsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Matilda Hildingsson; [2017]
  Nyckelord :elnät; elektriska nätet; nätförluster;

  Sammanfattning : The Swedish Energy Market Inspectorate, Ei, has an assignment toregulate the revenue cap for the network operators in Sweden. As apart of this regulation there is an incentive for the networkoperators to lower their network losses. LÄS MER

 4. 4. Indikatorer för bedömning av effektiv elnätsdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Gustav Wigenborg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master thesis has been performed at the department Technical analysis at the Swedish Energy Markets Inspectorate (Ei). The thesis intends to explore possible indicators for assessing efficient power grid utilization. LÄS MER

 5. 5. Energitjänst för efterfrågeflexibilitet : Som leder till en effektivare elnätsanvändning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/EnergisystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Nilsson; Simon Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :electrical grid grid; business model; efficiency; electricity suppliers; energy service; demand-side flexibility; DSO; elnät; affärsmodell; effektivitet; elhandel; energitjänst; efterfrågeflexibilitet;

  Sammanfattning : The load in the electricity grid fluctuates during the day and between seasons. As a distribution system operator (DSO), an uneven load profile leads to increased transmission losses and unnecessary high costs for subscribing power from the feeding grid. LÄS MER