Sökning: "nätfiske"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet nätfiske.

 1. 1. Att skydda en bank : En kvalitativ fallstudie om säkerhetsarbetet mot social engineering hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :My Hüsing Zetterqvist; Andreas Norrgren; [2018]
  Nyckelord :social engineering; informationssäkerhet; medvetenhet; bank; skyddsåtgärder;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är dels att undersöka hur en bankorganisations och bankenhets säkerhetsarbete mot social engineering ser ut, men även om anställda är medvetna om hot och skyddsåtgärder inom social engineering. De social engineerings-metoder som tas upp i uppsatsen är dumpster diving, pretexting, nätfiske, shoulder surfing och tailgating. LÄS MER

 2. 2. Nätfiske : Vad är den underliggande orsaken till att personer faller för nätfiske?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Niklas Jäverbo; David Hörnfalk; [2018]
  Nyckelord :Social engineering; Nätfiske;

  Sammanfattning : Nätfiske inom cybervärlden är ett stort och återkommande problem. Detta är det störst växande viset att sprida malware genom internet. Att utforma en nätfiskeattack kan generera många olika typer av resultat. LÄS MER

 3. 3. Vad gör att människor faller för Spear-Phishing?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jacob Danesten; [2016]
  Nyckelord :Spear-Phishing; Nätfiske; APT; Säkerhet; Ransomware;

  Sammanfattning : Det är inte många som känner till begreppet spear-phishing. Spear-phishing är ett sätt att attackera en person via mejl. De som utför den här typen av attacker använder sig av sociala aspekter för att lura dig. De kan säga att det är från ett företag som du som person har kontakt med. LÄS MER

 4. 4. Från partipolitiskt medlemskap till nätfiske : En studie om hur Socialdemokraterna och Moderaterna kommunicerar i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Olsson; Elin Thim; [2014]
  Nyckelord :Politisk Kommunikation; Sociala Medier; Facebook; Dagordning; Demokrati;

  Sammanfattning : Det politiska landskapet har förändrats på senare år, och antalet personer som blir medlemmar i ett politiskt parti blir allt färre. Samtidigt så ökar antalet rörliga väljare och den tekniska utvecklingen har medfört nya kommunikationsmöjligheter som till exempel sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Betalningsmedel & dess risker

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Philip Robinson; Christoffer Andersson; [2013-09-20]
  Nyckelord :Betalningsmedel; kontanter; kontokort; internetbetalning; mobilbetalning; risker;

  Sammanfattning : Today you can pay in many different ways. You can for instance use cash, credit cards, internet and now even with your mobile phone. Today we can also see new types of technical payment solutions being developed, such as Near Field Communication (NFC), mobile banking or through the use of QR-codes. LÄS MER