Sökning: "nätfiske"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet nätfiske.

 1. 1. Implementing a Nudge to Prevent Email Phishing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Vitek; Taqui Syed Shah; [2019]
  Nyckelord :Hacking; Phishing; Social Engineering; Psychology; Nudge; ; Dataintrång; Nätfiske; Social Manipulation; Psykologi; Nudge; ;

  Sammanfattning : Phishing is a reoccurring issue, which uses social engineering as an attack strategy. The prevention of these attacks is often content-based filters. These solutions are however not always perfect, and phishing emails can still be able to get through the filters. We suggest a new strategy to combat phishing. LÄS MER

 2. 2. Medvetenhet om lösenordshantering och nätfiske : Finns det skillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Lavén; Mathilda Dalman; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; lösenordshantering; nätfiske; e-postnätfiske; C.I.A - triangeln; kvinna; man;

  Sammanfattning : Det sker ständigt bedrägerier när det gäller lösenordshantering och e-postnätfiske, som det ser ut i nuläget kommer det att fortsätta. Uppsatsen grundar sig i en enkätundersökning som tar upp viktiga frågor inom dessa två områden. LÄS MER

 3. 3. Att skydda en bank : En kvalitativ fallstudie om säkerhetsarbetet mot social engineering hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :My Hüsing Zetterqvist; Andreas Norrgren; [2018]
  Nyckelord :social engineering; informationssäkerhet; medvetenhet; bank; skyddsåtgärder;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är dels att undersöka hur en bankorganisations och bankenhets säkerhetsarbete mot social engineering ser ut, men även om anställda är medvetna om hot och skyddsåtgärder inom social engineering. De social engineerings-metoder som tas upp i uppsatsen är dumpster diving, pretexting, nätfiske, shoulder surfing och tailgating. LÄS MER

 4. 4. Nätfiske : Vad är den underliggande orsaken till att personer faller för nätfiske?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Niklas Jäverbo; David Hörnfalk; [2018]
  Nyckelord :Social engineering; Nätfiske;

  Sammanfattning : Nätfiske inom cybervärlden är ett stort och återkommande problem. Detta är det störst växande viset att sprida malware genom internet. Att utforma en nätfiskeattack kan generera många olika typer av resultat. LÄS MER

 5. 5. Vad gör att människor faller för Spear-Phishing?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jacob Danesten; [2016]
  Nyckelord :Spear-Phishing; Nätfiske; APT; Säkerhet; Ransomware;

  Sammanfattning : Det är inte många som känner till begreppet spear-phishing. Spear-phishing är ett sätt att attackera en person via mejl. De som utför den här typen av attacker använder sig av sociala aspekter för att lura dig. De kan säga att det är från ett företag som du som person har kontakt med. LÄS MER