Sökning: "nätmobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet nätmobbning.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. Nätrelaterad brottslighet kopplat till unga vuxna på sociala medier. Erfarenheter, upplevelser och åsikter om nätkränkningar och nätmobbning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Bohm; Amel Bukaric; [2019]
  Nyckelord :näthat; nätkränkningar; nätmobbning; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Näthat på sociala medier är ett socialt fenomen som blivit aktuellt med den globala digitaliseringen. Forskning generellt beskriver näthat som ett samlingsbegrepp av olika beteenden såsom kränkningar eller mobbning som sker online. LÄS MER

 3. 3. “Det förebyggande, det är ju egentligen grunden till allt men det är också det man gör minst” : En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på förebyggande arbete med nätmobbning och deras förhållningssätt till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marika Hellgren; Rebecca Sonnerstig; [2019]
  Nyckelord :school counselor; professional role; discretion; prevention; cyberbullying; social media; boundaries; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze school counselors perspective on a preventive work with cyberbullying and social media in order to understand how they, in a digital age, perceive their professional role and discretion in a work with social media and preventing cyberbullying. A qualitative study was undertaken which included six semistructured interviews with school counselors who work with pupils between grade 4-9. LÄS MER

 4. 4. #stopmomshaming : En kvalitativ textanalys om hur en influencer, som har blivit utsatt för näthat i form av mom-shaming, framställer sin roll som mamma på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Thea Eriksson; Sofia Lennermo; [2019]
  Nyckelord :cyberbullying; cyberhate; equality; gender; mom-shaming; mommy wars; mother; motherhood; norms; genus; jämställdhet; mamma; moderskap; mom-shaming; mommy wars; normer; näthat; nätmobbning;

  Sammanfattning : Starkt historiskt och kulturellt rotade normer kan vara problematiska eftersom personer som avviker från dem riskerar att bli utsatta för hat. Mom-shaming är ett begrepp som beskriver fenomenet när kvinnor får kritik för sitt sätt att vara i sin roll som mamma. LÄS MER

 5. 5. Skolors förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning : En semistrukturerad intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Wadlund; Ann Thorslund; [2019]
  Nyckelord :Kränkningar på nätet; Nätmobbning; Förebyggande arbete; Uppfattningar; Variationer;

  Sammanfattning : Den snabba tekniska utvecklingen i samhället och ett internetanvändande som gått ner i åldrarna gör att det är svårt för skolor att följa med i utvecklingen. Även om kränkningar på nätet och nätmobbning är ett allvarligt problem så erbjuder internet också otroliga möjligheter för sådant som lärande och identitetsskapande. LÄS MER