Sökning: "nätmobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet nätmobbning.

 1. 1. Skolans roll vid nätmobbning : En kvalitativ studie om hur sju skolkuratorer beskriver samverkan och deras arbete mot nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacob Levander; Casandra Roupé; [2021]
  Nyckelord :social work; cyberbullying; school; school counsellor; collaboration; Danermarks collaboration model; socialt arbete; nätmobbning; skolan; skolkurator; samverkan; Danermarks samverkansmodell;

  Sammanfattning : Cyberbullying is a phenomenon that has negative impact on children’s and adolescents’ mental health and can be categorized as a potential mental health issue. Research suggests that school climate, the school’s unity and collaboration between school counsellors and personnel and the work with students and guardians is of importance in preventing and acting against cyberbullying. LÄS MER

 2. 2. Skolans roll vid kränkande behandling på nätet : En studie om arbetet mot nätmobbning på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; internet; sociala medier; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra en grundskolas tolkning och förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet. Genom att svara på vilken syn de olika professionerna i skolan har, från rektor till klasslärare, om skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet kommer syftet besvaras. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier och dess påverkan på ungdomars psykiska hälsa – utifrån professionellas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zahraa Almaliki; [2020]
  Nyckelord :negative effects; Social media; teenagers; mental health; cyberbullying;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur negativa effekter av sociala medier påverkar tonåringarnas mentala hälsa och ta reda på interventionerna som utförs av yrkesverksamma som arbetar med tonåringar på olika sätt. En kvalitativ metod har använts i denna studie baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra professionella inom olika områden. LÄS MER

 4. 4. "Det är svårt att förhindra att det händer" : En kvalitativ intervjustudie om om nätmobbning och risker med digitala plattformar på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Daniel Boberg; William Gren; [2020]
  Nyckelord :Nätmobbning; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förebyggande strategier; Digitala plattformar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra fritidshemslärares bild av sin yrkesroll relaterad till elevers användande av digitala plattformar. Vidare är syftet även att undersöka vilka strategier fritidshemslärare använder, dels för att förebygga nätmobbning, dels hur de pratar om och skapar medvetenhet kring vad elever kan möta på digitala plattformar. LÄS MER

 5. 5. THE MODERATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBER VICTIMIZATION AND ANXIETY IN SWEDISH YOUTH

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jasmine Kinnari; Linda Tysk; [2020]
  Nyckelord :Cyber victimization; psychological flexibility; trait anxiety; gender; youth; Nätmobbning; psykologisk flexibilitet; ångestbenägenhet; kön; unga;

  Sammanfattning : Cyber victimization is a new phenomenon that keeps increasing with every year, and although the interest in research has grown, little is still known about ways to minimize the outcomes of cyber victimization on mental health. This thesis aimed to investigate whether psychological flexibility could act as a moderator on the relationship between cyber victimization and trait anxiety in Swedish youth. LÄS MER