Sökning: "nätsimulering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nätsimulering.

 1. 1. Jordfelssimulering och modell-validering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Christoffer Hällsten; [2015]
  Nyckelord :PSCAD; power system simulation; medium voltage; arc suppression coil; ground faults; asymmetrical components; PSCAD; nätsimulering; mellanspänningsnät; impedansjordning; jordslutningar; osymmetriska komponenter; snedavstämda nät.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Vattenfall Eldistribution på avdelningen Kontroll och Skydd med målsättningen att utforma och utvärdera en nätmodell avsedd för jordslutningssimuleringar i PSCAD. Ombyggnationen från luftledningar till markkablar har medfört att kapacitansen i distributionsnätet ökat, vilket ställer högre krav på jordfelsutrustning och på nätanalyser för att kunna försäkra att en säkerställd frånkoppling kan ske enligt de myndighetskrav som föreligger. LÄS MER

 2. 2. Omdimensionering av Lunds fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Filip Wettlén; Johan Åkelius; [2015]
  Nyckelord :energi; fjärrvärme; fjärrvärmenät; nätsimulering; produktionsoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lund is a rapidly growing city, and in a short time two new research facilities, ESS and MAX IV, will be completed. These facilities will deliver their excess heat to the district heating network of Lund which puts a high demand on the network. LÄS MER