Sökning: "nätstation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet nätstation.

 1. 1. Metod för analys av kapacitet i befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :solceller; elbilsladdning; elbilar; elnät; acceptansgräns;

  Sammanfattning : Two strong trends in society which may have a major impact on the electricity grid load in the near future are the expansion of micro production with solar cells, and the increasingly prominent role of electric cars in the automotive market. In this work, an attempt is made to develop standardized and not too time-consuming methods to study how different future scenarios with large-scale expansion of private micro production with solar cells, as well as a very proportion of cars are electric and being charged at home, affect the various parts of the network with regarding voltage levels and load rating. LÄS MER

 2. 2. Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Andrijana Ardalic; Josefin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :urbanisering; gröna tak; gröna väggar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; Öresundskraft; nätstation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 4. 4. Hur storskalig utbredning av elbilsladdning kan påverka PiteEnergis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Viktor Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Elnät; elbilsladdning; laddinfrastruktur; elnätberäkningar;

  Sammanfattning : Undersökning har utförts i PiteEnergis nät av tre nätstationer och dess överliggande 10,5 kV-nät, samt underliggande lågspänningsnät för att ta reda på hur väl deras nät är dimensionerat för framtiden när fler och fler använder elbilar, och laddar i hemmet. Undersökning görs för 16 A enfas- och trefasladdning, med utbredning om 25, 50, 75 samt 100 %. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the impact on the distribution network due to electric vehicles : A case study done for Hammarby Sjöstad

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Robert Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Plug-in Electric vehicle PEV ; Peak power; Distribution network; Charging strategies; Energy system modelling; Elbil PEV ; Maximal last; Lågspänningsnät; Laddningsstrategier; Modellering av energisystem;

  Sammanfattning : When the low voltage electric grid is dimensioned electric loads are predicted by analyzing the area by certain factors such as geographical data, customer type, heating method etc. So far, the charging of Plugin Electric Vehicles (PEVs) is not considered as one of these factors. LÄS MER