Sökning: "nätverk kvinnlig"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden nätverk kvinnlig.

 1. 1. Förmågan att genomskåda en röstklon : Faktorer som påverkar genomskådning av AI-genererade röstkloner

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriella Dalman; Jonathan Hedin; [2020]
  Nyckelord :Deep fake; Voice Cloning; Text-To-Speech; Voice familiarity; Prosody; Speech Technology;

  Sammanfattning : I takt med att maskininlärning utvecklats under senare år har skapandet av så kallade deep fakes, falsk media skapad med denna teknik, oftast video eller bilder, blivit lättare. Röstkloner är ett ämne inom talteknologin som kan sägas vara motsvarigheten för deep fakes för röster. LÄS MER

 2. 2. Valberedningen: dolda makthavare och kontrollägarens andra hand : - En studie om kontrollägarens inflytande i svenska valberedningar och deras påverkan på styrelsens sammansättning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennie Karlsson; Rebecka Hultén; [2020]
  Nyckelord :Control owners; Owner identities; Nomination committee; Female representation on the board; Formal and informal power; Institutional pressure; Networks for board nomination.; Kontrollägare; Ägaridentiteter; Valberedning; Kvinnlig representation i styrelsen; Formell och informell makt; Institutionellt tryck; Nätverk för styrelsenominering;

  Sammanfattning : Titel: Valberedningen: dolda makthavare och kontrollägarens andra hand - En studie om kontrollägarens inflytande i svenska valberedningar och deras påverkan på styrelsens sammansättning Bakgrund: Tidigare forskning undersöker hur olika individuella egenskaper hos valberedningens ledamöter påverkar styrelsens sammansättning genom homosocial reproduktion. Utifrån att bolagens kontrollägare i flertalet fall finns representerad i valberedningen finns det möjligheter att även kontrollägarens närvaro har betydelse för vilka styrelsemedlemmar som nomineras. LÄS MER

 3. 3. We did it : En kvalitativ studie om kvinnligt entreprenörskap i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emmy Windelhed; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurship; entrepreneur; launch; artistry; brand; network; music business; tools; equality; Entreprenörskap; entreprenör; lansering; artisteri; varumärke; nätverk; musikbransch; redskap; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnliga musikartister går tillväga för att lansera sitt artisteri oberoende av de större skivbolagen. Eftersom musikindustrin till större delen är dominerad av män samt beroende av de större skivbolagen riktar sig denna forskning in på det kvinnliga entreprenörskapet inom musikindustrin. LÄS MER

 4. 4. Kan ditt sociala liv påverka din lön? : En kvantitativ studie av mäns och kvinnors nätverk samt effekten på lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Lundberg; Karin Mannbrink; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt och om nätverk har någon effekt på lön. Mer konkret innebär detta att syftet med undersökningen är att ta reda på om sociala nätverk samvarierar med lön vilket i så fall skulle kunna vara en delförklaring till att det uppstår löneskillnader mellan kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors psykosociala hälsa efter mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rami Al-Edlah; Chenar Hassan Mostafa; [2016]
  Nyckelord :Breastcancer; mastectomy; psychosocial; health; women´s; experiences; bröstcancer; kvinnors; upplevelser; mastektomi; psykosocial; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor i Sverige och i världen. Behandlingen för bröstcancer är oftast ett kirurgiskt ingrepp där delar eller hela bröstet tas bort, den så kallade mastektomi. En mastektomi kombineras ofta med andra cancerbehandlingar. LÄS MER