Sökning: "nätverk"

Visar resultat 16 - 20 av 3212 uppsatser innehållade ordet nätverk.

 1. 16. Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ami Ohlson; Anna Dörrich; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; life style; experiences; nursing; qualitative; Diabetes typ 2; livsstil; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 2. 17. Vendor-Independent Software-Defined Networking : Beyond The Hype

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Santiago Pagola Moledo; [2019]
  Nyckelord :SDN; network virtualization; cloud datacenter; Tungsten Fabric; Openstack; open-source; networks;

  Sammanfattning : Software-Defined Networking (SDN) is an emerging trend in networking that offers a number of advantages such as smoother network management over traditional networks. By decoupling the control and data planes from network elements, a huge amount of new opportunities arise, especially in network virtualization. LÄS MER

 3. 18. Malignant Melanoma Classification with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jakob Kisselgof; [2019]
  Nyckelord :Melanoma classification deep learning;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is the deadliest form of skin cancer. If correctly diagnosed in time, the expected five-year survival rate can increase up to 97 %. Therefore, exploring various methods for early detection can contribute with tools which can be used to improve detection of disease and finally to make sure that help is given in time. LÄS MER

 4. 19. Extrahering av återkommande beteendemotiv från videoinspelningar av naturligt beteende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alfons Heintz; Jonas Thunberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport visar vi hur estimering av dolda Markov-modeller kan användas för att konstruera modeller för beteenden hos möss. Vi använde ett neuralt nätverk för att extrahera positionsdata för olika kroppsdelar i videoinspelningar av enskilda möss i en inhängnad. LÄS MER

 5. 20. Providing Mass Context to a Pretrained Deep Convolutional Neural Network for Breast Mass Classification

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Montelius; George Rezkalla; [2019]
  Nyckelord :Deep learning; Convolutional neural network; Transfer learning; Computer-aided diagnosis; Breast cancer; Breast mass classification; Breast mass context; ;

  Sammanfattning : Breast cancer is one of the most common cancers among women in the world, and the average error rate among radiologists during diagnosis is 30%. Computer-aided medical diagnosis aims to assist doctors by giving them a second opinion, thus decreasing the error rate. LÄS MER