Sökning: "nätverksbaserat försvar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden nätverksbaserat försvar.

  1. 1. En framtida resurs eller ett arv från det förflutna? : en teoriprövande enfallsstudie om nätverksbaserat försvar i Irak

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Adam Samor; [2020]
    Nyckelord :nätverksbaserat försvar; Network Centric Warfare; teknologi; Irakinvasionen;

    Sammanfattning : The theory of network centric warfare has since its introduction in the early 2000s experienced both a substantial hype and spectacular collapse. Various studies have focused on the theory’s ability to increase mission effectiveness, predominantly within sea and air operations, whilst the domain of land warfare remains largely uncharted. LÄS MER

  2. 2. Försvaret som försvann : berättelsen om varför det moderna nätverksbaserade totalförsvaret aldrig realiserades

    Master-uppsats,

    Författare :Carl Hartman; [2020]
    Nyckelord :nätverksbaserat försvar; NBF; Revolution in Military Affairs; RMA; beslutsteori; garbage can; agenda setting; dagordningsmodellen; försvarsreform;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att med den så kallade dagordningsmodellen inom ramen för beslutsteori förstå varför det nätverksbaserade försvaret, NBF, aldrig realiserades. Uppsatsen visar hur konceptet Revolution in Military Affairs, RMA, under namnet NBF blev en central del av ominriktningen, dvs. LÄS MER

  3. 3. Nätverksbaserat försvar : Då och Nu

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :David Åkerström; [2012]
    Nyckelord :NBF; LedsystT; SUCBAS; AMN; SWECCIS;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  4. 4. NBF : en självsynkroniserande myt eller ett organiserat paradis?

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Krister Arnell; [2005]
    Nyckelord :Nätverksbaserat försvar; Försvarsmakten; Organisation; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

    Sammanfattning : Det nätverksbaserade försvaret (NBF) är en vision som kommer att ställa många nya krav. Såväl rent tekniskasom organisatoriska. För mig har de organisatoriska aspekterna av NBF varit av särskilt intresse. LÄS MER

  5. 5. High Power Microwave - fremtidens luftvern/luftforsvar?

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Jostein Borkhus; [2004]
    Nyckelord :Military-technology; Mikrovågsteknik; Nätverksbaserat försvar; Luftförsvar; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004; Chefsprogrammet teknik 2002-2004; Militärteknik;

    Sammanfattning : High Power Microwave-våpen (HPM-våpen) representerer et fremtidig våpensystem som har denegenskapen at de nøytraliserer og ødelegger kapasiteter hos en motstander, dog uten direkte tap avmenneskeliv. HPM-våpen bør således være meget interessante å studere som en mulig fremtidigkapasitet i Försvarsmakten (FM). LÄS MER