Sökning: "nätverksorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet nätverksorganisation.

 1. 1. Hållbar kommunikation? : En studie om strategisk kommunikation i en nätverksorganisation

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Holmström; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; strategisk kommunikation; meningsskapande; värdeskapande; samskapande; co-creation; nätverksorganisation;

  Sammanfattning : The study deals with the importance of strategic communication and the purpose of this thesis is to examine the challenges for strategic communication in a network organization. A network organization is an organizational form that arises increasingly as a result of today's rapid change and leads to a greater need to collaborate and exchange knowledge among stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Ingen kan göra allt men alla kan göra något : En kvalitativ fallstudie om hur företag i en nätverksorganisation kan balansera entreprenörskap och strategi i sin verksamhet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Thelin; Amanda Lindström; [2018]
  Nyckelord :Strategic entrepreneurship; strategic management; entrepreneurship; networks; network organization; outsourcing; strategic outsourcing.; Strategiskt entreprenörskap; strategisk ledning och styrning; entreprenörskap; nätverksorganisation; outsourcing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen samt digitaliseringen har lett till stora förändringar på den globala marknaden. Företag konkurrerar inte längre bara regionalt eller nationellt utan även internationellt. LÄS MER

 3. 3. Nystartad i Åre - En studie av fem restauranger

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linnéa Haglund; Evelina Nilsson; [2011-03-02]
  Nyckelord :Åre; Restaurang; Affärsplan; nätverksorganisation;

  Sammanfattning : Företagsklimatet idag karaktäriseras av snabba förändringar och hård konkurrens och det krävs ständig förnyelse för att överleva och växa. Åre präglas av utveckling och framåtanda, med turismen som främsta näringsgren. Under Årets säsong 2006-07 startades sex nya restauranger mitt i Åre by, ett högt antal på en liten yta. LÄS MER

 4. 4. Nätverkande företag : En studie om två nätverksorganisationer i försäkringsmäkleribranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sofia Bäckström; Mathilda Mörn; [2011]
  Nyckelord :Nätverk Organisation Organisationsstruktur Nätverksorganisation Försäkringsmäkleri;

  Sammanfattning : På grund av den ökade konkurrensen på världsmarknaden krävs det att företag ständigt utvecklas för att hålla sin position på marknaden. Nätverksstrukturen kan vara ett av många sätt att möta den hårda konkurrensen på mellan företagen. LÄS MER

 5. 5. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER