Sökning: "nätverkssynkronisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nätverkssynkronisering.

 1. 1. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 2. 2. Distributed Document Processing - Search index optimization by data preprocessing and workload distribution

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan P Sjöberg; Sture Svensson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possible improvements to indexing filesstored on servers in a local network; it is a known fact that the taskof indexing is very time demanding and network consuming. At thesame time the servers possess potentially unused processing capabilities. LÄS MER