Sökning: "nåiden"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet nåiden.

 1. 1. Förebygga olyckor och tillbud : Att utveckla och skapa en säkrare arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennica Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud och olyckor; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom byggbranschen sker det dagligen olyckor och tillbud som orsakas av byggarbetsplatsernas förutsättningar där det sker ständiga förändringar. I Sverige är antalet inrapporterade olycks- och tillbudrapport till Arbetsmiljöverket runt ett tusental per år. Av dessa är ett tiotal fall dödsolyckor. LÄS MER

 2. 2. Uttorkning av betong : Studie om hur olika faktorer påverkar uttorkningsförloppet genom simulering i datorprogrammet TorkaS v3.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rönntoft Martin; [2017]
  Nyckelord :Betong; uttorkning; TorkaS;

  Sammanfattning : Byggprojekt är hårt tidsatta och det är viktigt att de planeringar som tas fram stämmer väl överens med verkligheten. Betongens uttorkning kan bli en begränsande faktor som förlänger byggtiden då ytskikt inte kan appliceras om den är för fuktig. LÄS MER

 3. 3. ID06 och införandet av den elektroniska personalliggaren i byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jens Carmenholdt; [2016]
  Nyckelord :id06; elektronisk personalliggare; bygg;

  Sammanfattning : This report describes a projectasignment for the client, the construction company Nåiden Bygg. Economic crime in the form of undeclared work is a major problem in the construction industry. Measures carried out in the form of new rules from Skatteverket and development of a system called ID06. LÄS MER

 4. 4. Offer och offrande i samernas religion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Ungh; [2001]
  Nyckelord :samisk religion; offer; björnriten; nåid; offerrit; seite; offerträ; trumma;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvuddel handlar om offer och offrandet inom de svenska samernas förkristna tro, där björnriten lyfts fram som en egen del. Innan man kommer till detta får man kort ta del av samernas gudavärld, vilken bestod i många olika gudomar eftersom samerna trodde att allt var besjälat. LÄS MER