Sökning: "nåjd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet nåjd.

 1. 1. Att vara same igår och idag : samisk religion och natursyn i litteratur och media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Marie Martinsson; [2009]
  Nyckelord :samisk religion; vägvisaren; nåjd; samiska gudar; kautokeinoupproret; samisk natursyn; renskötsel; nomad; nomadfolk; ursprungsbefolkning;

  Sammanfattning : Ett syfte med denna uppsats är att belysa hur det är att vara same och troende i dagens samhälle. Jag kommer att skriva om samernas religion idag med fokus på deras natursyn samt deras synsätt på miljöfrågor och den globala uppvärmningen. LÄS MER

 2. 2. Den frånvarande samen : en studie av åtta läroböcker och deras framställning av samernas religion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Stefan Lingvall; [2008]
  Nyckelord :samer; läroböcker i religionskunskap på gymnasienivå; exotism; läroböcker; läromedel; läromedelsanalys; religionsdidaktik; samisk religion; gymnasieskolan; religionskunskap; etniska religioner; samisk religionshistoria; skriftlösa religioner; urbefolkning; nåjd; jojk; saavje; trumma;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur samerna framställs i åtta stycken läroböcker i ämnet religionskunskap på gymnasienivå. Tar läroböckerna överhuvudtaget upp samerna och i sådana fall i vilken utsträckning? Hur beskrivs samerna i läroböcker? Kan beskrivningen leda till att den samiska religionen ses som något avvikande och konstigt, det vill säga kan läroböckernas beskrivning av samerna leda till exotism? Det empiriska materialet för denna uppsats har utgjorts av en textanalys av åtta stycken läroböcker i religionskunskap för gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Norrsken : komparativ studie i fornskandinavisk sejd och samisk schamanism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Dan Hagman; [2008]
  Nyckelord :vikingatidens religion; sejd; schamanism; genus; völva; nåjd; lave; samisk religion;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att komparativt studera fornskandinavisk sejd och samisk schamanism. Traditionernas likheter och skillnader behandlas. En jämförelse görs av dessa religiösa uttrycks specialist, attribut, extas och syfte. Anmärkningsvärt är att ritualernas kultledare har skilda genus. LÄS MER

 4. 4. Shamanism : vad är det?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anette Johansson; [2004]
  Nyckelord :shamanism; nåjd; själsresa; anderesa; samisk shamanism; animism; religionspsykologi; shaman; förändrade medvetendetillstånd; runmagi; trumresa; trolltrumma; mystika upplevelser; trans; sibirisk shamanism; cirkumpolär shamanism; transtillstånd; homo religiosus;

  Sammanfattning : Syftet jag har med min uppsats är att ge fyra olika perspektiv på fenomenet shamanism för att komma närmare svaret på min fråga: Vad är shamanism för något?Perspektiven jag ger är shamanism ur ett historiskt, religionsfenomenologiskt, parapsykologiskt och kulturellt perspektiv.... LÄS MER