Sökning: "nödvärn"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet nödvärn.

 1. 1. Putativt nödvärn - Har underrätterna samma syn på putativa nödvärnsinvändningar som HD?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Polisens användning av skjutvapen - om förenligheten mellan den rättsliga och praktiska tillämpningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Polisen; Skjutvapen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present the current regulation concerning the Swedish police’s use of firearms and thenceforth investigate whether the regulation is satisfactory or if changes are required. The legal right to use violence is stated in 10 § in the police-code, and the right to use firearms is stated in the firearm proclamation and the national police board’s regulation FAP 104-2. LÄS MER

 3. 3. "Blev du kränkt nu" : En kvalitativ studie av polisens #metoo- upprop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elisabeth Frisk; Britta Hjort; [2019]
  Nyckelord :poliskultur; manlig dominans; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : I samband med att #metoo briserade under hösten 2017 kom vittnesmål gällande sexuella trakasserier från kvinnor världen över. Kända som okända kvinnor vittnade om mäns trakasserier och övergrepp. LÄS MER

 4. 4. Begränsad rätt till nödvärn? - Brottsoffrets begränsade rätt till nödvärn vid våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Thörnqvist; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Nödvärn; Våld i nära relationer; Kvinnofridskränkning; Fridskränkning; våld i samkönade relationer.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic violence has been a major social problem for many years. In 2018, 22 women and 4 men were killed in Sweden by their previous or present partner. Violence occurs in all types of relationships and follows the same pattern regardless of the parties' sexuality or inherent power dynamics. LÄS MER

 5. 5. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER