Sökning: "nödvärn"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet nödvärn.

 1. 1. Rätten till polisiär våldsutövning : En jämförelse mellan den förvaltningsrättsliga befogenheten till polisiär våldsutövning och den straffrättsliga grunden till våldsutövning i nödvärn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Hardo; [2020]
  Nyckelord :Polisiär våldsutövning; nödvärn; laga befogenhet; våldsbefogenheter; polisiärt våld; polisiär våldsanvädning; våldsutövning; våldsanvändning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppenbart oförsvarligt? - När nödvärnssituationer präglas av maktobalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tim Friberg Wilander; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Nödvärn; Uppenbart oförsvarligt; 24:1 BrB; nödvärn vid påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nödvärnsrätten regleras i 24 Kap. 1 § BrB. Den typen som är relevant för uppsatsen är nödvärn i förhållande till ”ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,” vilken regleras i punk 1. LÄS MER

 3. 3. Nödvärn - en rätt för alla? - Om kvinnors rätt till nödvärn efter våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a widespread problem in society that involves systematic psychological and physical violence. The normalization process of violence leads to difficulties in leaving the relationship and may ultimately entail that the woman perceives the killing of the man as the only way out. LÄS MER

 4. 4. Putativt nödvärn - Har underrätterna samma syn på putativa nödvärnsinvändningar som HD?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Polisens användning av skjutvapen - om förenligheten mellan den rättsliga och praktiska tillämpningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Polisen; Skjutvapen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present the current regulation concerning the Swedish police’s use of firearms and thenceforth investigate whether the regulation is satisfactory or if changes are required. The legal right to use violence is stated in 10 § in the police-code, and the right to use firearms is stated in the firearm proclamation and the national police board’s regulation FAP 104-2. LÄS MER