Sökning: "nöjdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet nöjdhet.

 1. 1. Agil utveckling med användarcentrerat fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karl Johan Christersson; Caroline Jansson; [2022]
  Nyckelord :User involvement; user-centered design; agile; agile-driven; perceived satisfaction; Användarinvolvering; användarcentrerad design; agilt; agilt driven; upplevd nöjdhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats tittar på hur en hög grad av användarinvolvering i en agilt driven designprocess påverkar användares upplevda nöjdhet med processen och slutresultatet. För att utvärdera dessa aspekter har ett arbete bedrivits som aktionsforskning på ett företag, där en del bestått av att designa om ett befintligt användargränssnitt efter användares behov och önskemål, enligt beprövade designprinciper. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper för adaptivitet och dess påverkan på användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecka Lindblad; Matilda Kerttu; [2022]
  Nyckelord :Designprinciper; användarupplevelse UX ; användargränssnitt; artificiell intelligens; adaptivitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats utvecklades designprinciper som stödjer adaptivitet och hur det bidrar till en positiv användarupplevelse. Detta är ett område som är aktuellt eftersom adaptivitet är en alltmer konkurrerande teknik för överlevnad i en digital transformation där även användarupplevelsen blir central för värdeskapande i adaptiva tjänster. LÄS MER

 3. 3. Tänk på avståndet mellan utbildning och arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andrea Musa; Martin Johansson; Johan Åhsberg; [2022]
  Nyckelord :Kompetensbrist; kompetensglapp; utbildningsbakgrund; utvecklare; soft skills; hard skills; Science General;

  Sammanfattning : I Sverige råder kompetensbrist inom IT-branschen enligt IT & Telekomföretagen. Relaterat till detta är att utvecklingen inom IT går så snabbt att utbildningarna inte hinner anpassas. Som svar har alternativa utbildningsvägar till högskola och universitet uppkommit. LÄS MER

 4. 4. Förekomst, nöjdhet och trender av olika konservativa behandlingsmetoder för personer med idiopatisk skolios

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Johan Andersson; Simon Österberg; [2022]
  Nyckelord :Idiopatisk skolios; förekomst; nöjdhet; trender; samband; konservativ behandlingsmetod; topografi; magnitud; korsett; massage; PSSE; yoga pilates;

  Sammanfattning : Intro: Skolios definieras som en 3-dimensionell deviation av ryggraden, det krävs en Cobbvinkel på minst 10 grader för att diagnostiseras. Idiopatisk skolios är när orsaken är okänd. Korsett och PSSE (physiotherapeutic scoliosis-specific exercise) har visat sig vara de konservativa behandlingsmetoder som visat sig vara mest effektiv. LÄS MER

 5. 5. Nöjdare i det privata? En statistisk studie av brukarnöjdhet i privat och offentlig äldreomsorg och hemtjänst

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Tidén; Carl Ädelroth; [2022]
  Nyckelord :Privatisering; New Public Management; äldreomsorg; brukarnöjdhet; valfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2008 började Socialstyrelsen genomföra nöjdhetsundersökningar hos brukare i äldreomsorgen och hemtjänsten i Sveriges kommuner. Med ambitionen att undersöka om hypotesen “Ju högre andel privata omsorgsutförare i en kommun, desto högre brukarnöjdhet” stämmer, har vi genomfört en statistisk studie av Socialstyrelsens brukarundersökningar om äldreomsorgen och hemtjänsten i 126 kommuner från år 2019. LÄS MER