Sökning: "nöjespark"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet nöjespark.

 1. 1. Karta över Furuviksparken : Kontroll enligt HMK:s gamla och nya dokument samt dokument från Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sofi Röragen; Olivia Rosén Säfström; [2018]
  Nyckelord :Kartering; kartkontroll; Unmanned Aerial System UAS ; UAS-fotogrammetri;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to compile a map of Furuvik theme park using UAS-photogrammetry and evaluate the products quality by performing a map control. The map control is carried out with guidelines from new and old HMK-documents and how such an evaluation is carried out in our neighbouring countries. LÄS MER

 2. 2. Effektiva material- och informationsflöden i en nöjespark. - En fallstudie på Liseberg

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Mathias Kjellsson; Daniel Börjesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 4. 4. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2016]
  Nyckelord :förstärka karaktär; markläggning; markmaterial; nöjespark; tematiserad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. LÄS MER

 5. 5. Det strategiska arbetet kring säkerhet på en nöjespark : En fallstudie om Lisebergs risk- och krishantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emelie Petersson; Nina Wahlström; Vicky Karazeimbeki; [2016]
  Nyckelord :Incident; accident; risk management; crisis management; knowledge management; media management; strategies; organization; Incident; olycka; riskhantering; krishantering; kunskapshantering; mediahantering; strategier; organisation;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med syftet att undersöka hur en nöjespark i Sverige arbetar med förebyggande risk- och krishantering. Nöjesparken som har undersökts är Liseberg som ligger i Göteborg. En fallstudie på Liseberg har gjorts med hjälp av kvalitativa metoder och ett deduktivt förhållningssätt. LÄS MER