Sökning: "nöjesrapportering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nöjesrapportering.

  1. 1. Kvällspressens bevakning av Paradise Hotel - då och nu.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Andreas Gabrielsson; Daniel Haugen; [2016]
    Nyckelord :Paradise Hotel; dokusåpa; reality tv; Aftonbladet; Expressen; kvällspress; medierapportering; TV3; TV4; nöjesrapportering; Saga Scott; Olinda Borggren;

    Sammanfattning : I vår uppsats har vi undersökt hur medierapporteringen av dokusåpan Paradise Hotel har förändrats under tidsperioden 2005 till 2014. Vi har gjort detta genom att undersöka medierapporteringen över tid och jämfört Aftonbladets och Expressens pappersartiklar från de valda åren med varandra. LÄS MER