Sökning: "nötkött"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet nötkött.

 1. 1. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Amanda Sjölund; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; offentlig måltid; måltidsanalys; rekommendationer;

  Sammanfattning : Livsmedelssystemet står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar samtidigt med stora påfrestningar på planetens naturliga system. Vid år 2050 beräknas världens befolkning uppnå ungefär 10 miljarder människor. LÄS MER

 2. 2. Mjölkkor i köttdisken? : En flermetodsstudie om konsumentens och producentens tankar kring nötkött samt hur alternativ produktion går till och smakar.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Rosanna Åhlgren; [2021]
  Nyckelord :Nötkött; Mjölkko; Konsument;

  Sammanfattning : Bakgrund Det har kommit nya rekommendationer om minskad köttkonsumtion, för hälsan och en hållbar produktion. Kött har funnits i kosten länge och innehåller hög-kvalitéts protein. Samtidigt har medvetenheten kring hållbar köttkonsumtion ökat bland konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Attityder, normer och hinder till traditionell och digital livdjursförmedling : hur påverkas användningen och hur inverkar användningen på kvalité, konkurrenskraft och främjandet av mervärden i nötköttsbranschen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Hedda Pålsson; Victor Jonsson; [2021]
  Nyckelord :attityder; normer; hinder; användning; livdjursförmedling; digital förmedling; digitala auktionsplattformar; Teorin om planerat beteende; TPB; kvalité; konkurrenskraft; mervärden; nötkött;

  Sammanfattning : I svensk nötköttsproduktion råder stor diversitet i avelsmaterial och produktionsformer. Diversitet gör att det finns en rad olika kvalitetsegenskaper och mervärden för livdjur i ett förmedlingsstadie. Majoriteten av förmedlingen sker genom de två största slakterierna i Sverige, HK Scan och KLS Ugglarps. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till livsmedelsförluster och livsmedelsavfall längs med värdekedjor av nötkött och potatis : Ett samverkande angreppssätt för att förebygga dess uppkomst

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lily Gao; Emelie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Food loss; food waste; food supply chain; voluntary agreement; root cause analysis; Livsmedelsförluster; livsmedelsavfall; värdekedja; frivillig överenskommelse; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Ungefär en tredjedel av all mat som produceras runt om i världen går förlorad eller slängs, vilket resulterar i negativ påverkan på klimat och miljö, ekonomiska förluster samt bortfall av mat som annars kunnat tillgodose människor med mat. Att förebygga matsvinn har således flera positiva synergieffekter, men det behövs mer kunskap om orsaker till varför det uppstår samt ett fortsatt arbete för att företag, myndigheter och organisationer gemensamt ska kunna arbeta med svinnproblematiken. LÄS MER

 5. 5. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lukas Danielsson; [2020]
  Nyckelord :spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Sammanfattning : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. LÄS MER