Sökning: "nötköttsproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet nötköttsproduktion.

 1. 1. Miljöpåverkan från svensk nötköttsproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2019]
  Nyckelord :Köttproduktion; Växthusgaser; Nötkött;

  Sammanfattning : Skogsskövling och stora utsläpp av metangas, så ses nötköttsproduktionen av många idag. Tillsammans med kopplingar till hälsoproblem som cancer och hjärt-, kärlsjukdomar samt etiska djurrättsfrågor har nötköttet blivit ett omstritt ämne i media de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. LÄS MER

 3. 3. Reducering av halm vid tillämpning av halmrivare i nötköttsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elias Larsson; Philip Joelsson; [2018]
  Nyckelord :halm; halmrivare; djupströbädd; ströbädd; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Halm är det vanligaste strömedlet inom nötköttsproduktion. Halmen ser till att absorbera vätskan som blir ifrån djuren i form av gödsel. Halmbädden bidrar även med ett bra liggunderlag med hög komfort för djuren. Andra alternativ av strömedel finns också att tillgå som torv, rörflen, spån och värmebehandlad halm. LÄS MER

 4. 4. Soja som foder eller mat - vad är bäst för klimatet? En jämförande studie mellan nötkött och köttsubstitut från soja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Susanne Meritähti; [2018]
  Nyckelord :Soja; nötköttsproduktion; köttsubstitut; litteraturstudie; jämförande studie;

  Sammanfattning : En stor negativ påverkan på miljön kommer från livsmedelsproduktionen vilket våra val av proteinkällor har en stor del i. Konsumtionen av kött i världen blir bara större och större och det är en bidragande faktor till att vi lever på resurser utöver jordens kapacitet. LÄS MER

 5. 5. Köttlådor : en studie om beslutsprocessen bakom direktförsäljning av nötkött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lina Larsson; Sofia Magnér; [2018]
  Nyckelord :köttlåda; direktförsäljning; premiumkött; beslut; motivation;

  Sammanfattning : Efter decennier av krympande volymer, med hård konkurrens och låga avräkningspriser, har svensk nötköttsproduktion gjort en vändning. Den växande efterfrågan på premium- och kvalitetskött gynnar mångfalden inom produktionen och innebär nya möjligheter för producenter att skapa lönsamhet i sina verksamheter. LÄS MER