Sökning: "nötkreatur slakteri"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden nötkreatur slakteri.

 1. 1. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Emlén; [2020]
  Nyckelord :gris; nötkreatur; slakteri; övernattning; skada; trauma;

  Sammanfattning : Varje år slaktas cirka 2,5 miljoner grisar och 420 000 nötkreatur i Sverige. Av dessa uppskattas ca 44 % övernatta på slakteri. Att skickas till slakt innebär mycket stress för djuren och slakterimiljön är inte optimal för djurens välfärd eftersom den innehåller för djuren obekanta lukter, ljud och individer. LÄS MER

 2. 2. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erik Oscar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :nötkreatur; bovin; embryoutveckling; in vitro; IVF; IVP; IVM; PCB; PCB 126; polyklorerade bifenyler;

  Sammanfattning : Polyklorerade bifenyler (PCB) är industrikemikalier som började framställas i stora mängder under 1930-talet. Kommersiellt har PCB varit tillgängligt som komplexa kemiska blandningar i bland annat bekämpningsmedel, färg, plaster och olika elektriska komponenter. PCB är en grupp av över 200 dioxin- eller icke dioxinlika klorerade kolväten. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sanna Pasanen; [2018]
  Nyckelord :slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. LÄS MER

 4. 4. Effect of perfluorononanoic acid (PFNA) on bovine early embryo development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jacklin Kjellgren; [2017]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVP; perfluorononanoic acid; PFNA; mitochondria; lipid; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) is a large family of highly fluorinated chemicals, used in different commercial products (e.g. in clothing, shampoos, kitchenware and fire-fighting foams) utilizing their different properties, and have been found in wildlife, humans and in the environment. LÄS MER

 5. 5. Transport av högdräktiga nötkreatur : Hur påverkas ko och fullvuxet foster av transport

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Transport; Högdräktiga nötkreatur; Djurvälfärd; Kalvning; Slakteri;

  Sammanfattning : The aim of the project is to obtain a deeper understanding of how cattle in late pregnancy are affected by transportation and calving during transport or in unsuitable lairage systems at the slaughterhouse. Also, the effect on the calf, whether it is in the womb or after calving, will be investigated. LÄS MER