Sökning: "nürnberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet nürnberg.

 1. 1. Jakten på jaget i skolans sociala arena - En kvalitativ studie om elevernas och lärarnas uppfattningar om identitet och grupptryck

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Martinsson; Ognjanka Micic; Marlena Nurnberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur elever i årskurs två till fyra resonerar kring sin identitet på både individnivå och gruppnivå. Fokus har därför lagts på hur grupptryck påverkar identiteten och även hur skolan, i detta fall lärarna, har för inflytande på såväl elevernas identitetsskapande och grupptryck som finns i kamratgrupperna i skolan. LÄS MER

 2. 2. Ett metallskrin från 1500-talet : En studie kring proveniens och ikonografi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Ekborg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to describe, analyze and interpret a Renaissance casket. The provenience is not very clear. A great part of my investigation is therefore focused on the task to find more information about the origin of this item. LÄS MER

 3. 3. Panem et circenses; En studie av internationella brottmålsdomstolars legitimitet ur ett victor's justice perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Coster; [2014]
  Nyckelord :Legitimitet; Internationella brottmålsdomstolar; victor s justice; gravity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella brottmålsdomstolar har under hela sin utveckling följts av kritik rörande legitimitetsbrister. Bristerna har sin grund i att utvecklingen av internationell straffrätt ofta varit ad hoc och i samband med extrema politiska omständigheter som krig och konflikter. LÄS MER

 4. 4. Nürnbergprocessen genom ögonen på en värdenihilist

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Svensson; [2013]
  Nyckelord :allmän rättslära; folkrätt; rättshistoria; Nürnberg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is a commonly held belief, in a state governed by the rule of law, that it must, to be a crime, exist a law that expressively disallows the stated action. During and after the international military tribunal's trial in Nuremberg in 1946 and 1947 against the major war criminals there emerged some criticism because there seemingly wasn't any law that forbade the actions undertaken during the war. LÄS MER

 5. 5. Nürnbergsprocessen i svensk press : en studie över tre tidningars ledarsidors rapportering av rättegången i Nürnberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Johansson; [2012]
  Nyckelord :Nürnbergsprocessen; rättegång; svensk press;

  Sammanfattning : One of the most well-known trials in history is the one in Nürnberg, Germany, soon after the end of World War II. It is understandable that this caused a lot of discussions and that it was a world known trial which set the standards for a lot of similar occasions later on. LÄS MER