Sökning: "nackdel kvalitativ textanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nackdel kvalitativ textanalys.

 1. 1. Att låta tekniken ligga i värdesakslådan : En studie om elevers inställning, attityd och erfarenhet av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linn Hallner; Katharina Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att studera elevers attityder och inställning till digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa. Samt undersöka vilka tidigare erfarenheter eleverna har av digitala verktyg i idrottsundervisningen. Urvalsgruppen bestod av 81 stycken gymnasieelever fördelat på två skolor i Västra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Pressen på revisorn. En retorisk textanalys av revisorn i media

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Sandberg; Frida Nilsson; [2013]
  Nyckelord :revision; medielogik; textanalys; retorik; HQ Bank; redovisningsskandaler; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att i samband med en redovisningsskandal undersöka vilken bild media förmedlade av revisorsprofessionen samt hur de retoriskt och språkligt framställde denna bild. Uppsatsen är en dokumentstudie av dagspressens rapportering om revisorn i HQ Bank-skandalen. LÄS MER