Sökning: "nackdelar med bornholmsmodellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nackdelar med bornholmsmodellen.

 1. 1. Barns tidiga läs- och skrivundervisning : Med hjälp av Bornholmsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Tania Jarlstam; [2018]
  Nyckelord :Bornholm model; Bornholm; linguistic awareness; phonological awareness; theoretical perspective.; Bornholmsmodellen; Bornholm; språklig medvetenhet; fonologisk medvetenhet; teoretiska perspektiv;

  Sammanfattning : Många förskoleklasser är ålagda att arbeta med Bornholmsmodellen för att öka den språkliga medvetenheten hos barnen. Forskning visar på att ett tidigt arbete med barns språkliga medvetenhet innan läsinlärningens start har stor betydelse för barns läsinlärning. LÄS MER

 2. 2. Skrivprocessens metoder och dilemman

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Linnéa Westerberg; Paola Åsberg; Jeanette Lundborg; [2010]
  Nyckelord :Bornholmsmodellen; datoranvändning i skolan; LTG-metoden; läs- och skrivproblematik; metoder; skriva sig till läsning; skrivprocess; Wittingmetoden; WTR;

  Sammanfattning : I undervisningen av läs- och skrivinlärningen har till exempel metoder som Wittingmetoden, LTG-metoden och Bornholmsmodellen använts sedan 1950-talet. I och med datorns starka etablering i samhället har metoder som Arne Tragetons- Att skriva sig till läsning och Writing to Read-metoden tagits fram. LÄS MER

 3. 3. ”I glädje föds kreativitet” : Fyra pedagogers uppfattningar av Tragetonstrategin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Julia Berglund Udéhn; Therese Hagberg; [2009]
  Nyckelord :trageton; lust; datorn; samspel; skriva sig till läsning;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Efter att ha kommit i kontakt med Tragetonstrategin under vår utbildning, blev vi intresseradeav att undersöka strategin närmare. I vår bakgrund presenterar vi bland annat olika läs- ochskrivinlärningsmetoder så som Bornholmsmodellen, Läsning på Talets Grund (LTG), WritingTo Read (WTR) och Tragetonstrategin. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivundervisning : en kvalitativ studie om sex pedagogers arbete i förskoleklass och skola

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Monica Eriksson; [2005]
  Nyckelord :Läsundervisning; skrivundervisning; metod; pedagog; samarbete; uppföljning;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskoleklass (f-klass) och skola arbetar med läs- och skrivundervisning. Det finns mycket litteratur i ämnet och många olika metoder att välja bland. Ett sekundärt syfte är att belysa hur samarbetet mellan f-klass och skola ser ut. LÄS MER