Sökning: "nackdelar med design"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade orden nackdelar med design.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av yttre pudendusblockad postpartum : En intervjustudie med barnmorskor i förlossningsvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ajla Husić; Rebecka Juréen; [2022]
  Nyckelord :Inspection; Midwife; Postpartum; Pudendal Nerve Block; Suturing; Pudendusblockad; barnmorska; postpartum; inspektion; suturering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom förlossningsvården används en typ av bedövning kallad pudendusblockad (PDB). Denna bedövning kan administreras på två olika sätt; antingen genom så kallad inre eller yttre teknik. Den yttre tekniken introducerades 2015, dess praktiska för- och nackdelar är ännu inte utförligt dokumenterade i litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Micael Appelholm; Gustaf Larsson; [2021]
  Nyckelord :Kontaktledning; kontaktledningssystem; höghastighetsjärnväg; catenary; catenary system; highspeed railway; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. LÄS MER

 3. 3. Omdesign av instruktioner till sällskapsspel för underlättad inlärning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellen Forslind; Ida Reithe Kindvall; [2021]
  Nyckelord :Instruktionsdesign; Spelregler; Informationsdesign; Inlärning;

  Sammanfattning : Sällskapsspel uppskattas av många. Det är en aktivitet som kan skapa gemenskap och bygga broar mellan generationer. Ett spels regelhäfte är viktigt både för att lära sig ett spel men också för att kunna lösa konflikter om meningsskiljaktigheter uppstår under spelets gång. LÄS MER

 4. 4. Användning av gröna obligationer som finansieringsform för klimatanpassning : Utifrån ett kommun- och investerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Amanda Larsson; Hanna Sjölin; [2021]
  Nyckelord :green bonds; sustainable investments; climate adaptation; funding tools; Swedish municipalities; gröna obligationer; hållbara investeringar; klimatanpassning; finansieringsverktyg; svenska kommuner;

  Sammanfattning : Gröna obligationer har fått växande uppmärksamhet på marknaden för hållbara investeringar under de senaste decennierna. Finansieringsformen blir alltmer utbredd världen över och användningen förväntas öka ytterligare. LÄS MER

 5. 5. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER