Sökning: "nackdelar med dna register"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nackdelar med dna register.

 1. 1. DNA som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Håkansson; [2009]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Deoxiribonukelinsyra har använts som bevis i brottmål sedan 1980-talet. Syftet med uppsatsen är dels att se till utvecklingen av användningen av DNA inom brottmålsjuridiken och dels att undersöka vilka problem som kan uppkomma vid användningen av DNA som bevis. Dessutom diskuteras användningen av DNA-register. LÄS MER

 2. 2. DNA-registret : Nya lagstiftningen på området och dess inverkan på den personliga integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Niklas Berglund; Magnus Högberg; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Övrigt;

  Sammanfattning : I mitten av 80-talet gjordes upptäckter för att kunna använda DNA för personidentifiering. Utvecklingen har lett till att tekniken nu är given hos polisens brottsutredande och brottsförebyggande verksamhet. LÄS MER

 3. 3. DNA-register : heltäckande eller inte?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Ted Persson; Thomas Åman; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Övrigt;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att visa vilka fördelar respektive nackdelar ett heltäckande DNA-register skulle kunna innebära. Dagens lagstiftning innebär att DNA-prov får tas på alla som är skäligen misstänkta för brott, även om det inte är nödvändigt för utredningen av brottet. LÄS MER

 4. 4. DNA-register : Nytt lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Fredrik Eriksson; David Lundqvist; Sandra Westin; [2004]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Målet med denna rapport var att ta reda på vilka för- och nackdelar som finns med ett utvecklat DNA-register samt vilka konsekvenser det kan tänkas få och därmed ta reda på hur det nya lagförslaget motiveras. Den nuvarande lagstiftningen gör det inte möjligt att registrera alla typer av brott i DNA-registret, därför är ett nytt lagförslag aktuellt. LÄS MER