Sökning: "nackdelar med empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden nackdelar med empowerment.

 1. 1. en scoping study- UPPLEVELSER OM LIVSKVALITÉ OCH EMPOWERMENT FÖR PERSONER SOM LEVER MED PERSONLIG ASSISTANS

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Madeleine Flink; [2019]
  Nyckelord :personal assistance; personal assistant; influence; autonomy; empowerment; quality of life; well-being;

  Sammanfattning : Människans livskvalitet hänger tätt samman med vilken lyckonivå personen befinner sig på. Det finns flera faktorer som påverkar lyckonivån och ibland kan det behövas lite hjälp av exempelvis personlig assistans för att kunna uppnå lyckonivåerna. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarens uppfattning av att arbeta i en självstyrande grupp : En studie om självstyrande grupper med utgångspunkt från den kommunala hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adela Morina; Alma Bavcic; [2019]
  Nyckelord :autonomous groups; leadership; teamwork; empowerment; employeeship; Självstyrande grupper; ledarskap; teamwork; empowerment; medarbetar skap;

  Sammanfattning : Forskning beskriver att ledarskap och medarbetarskap är minst lika viktiga som fenomen. Trots detta så är intresset och kunskapen om ledarskap oerhört mycket större än om medarbetarskap (Tengblad, 2009). Till skillnad från tidigare forskning kommer denna studie fokusera på medarbetarens uppfattning av fenomenetsjälvstyrande grupper. LÄS MER

 3. 3. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER

 4. 4. Blivande mödrars kunskap om förlossningsinterventioners för- och nackdelar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christel Johansson; Louise Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Barnmorska; intervention; empowerment; kunskap; föräldrautbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: forskning visar att kvinnor önskar mer information om interventioner under förlossning samt önskar en ökad delaktighet i beslut som tas inom förlossningsvården. Syftet: med studien var att undersöka blivande mödrars kunskaper om positiva och negativa effekter av interventioner som frekvent används inom förlossningsvården samt att undersöka om kunskapen påverkas av mödrarnas utbildningsnivå, paritet eller genomgången föräldrautbildning. LÄS MER

 5. 5. Kunskap om Asperger eller Asperger som kunskapskälla? : En studie om hur kuratorer och lärare på särskilda gymnasier bemöter ungdomar med särskilda behov.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Larsson; Sandra Bindå; [2012]
  Nyckelord :Asperger syndrome; treatment; guidelines; state of knowledge; labeling theory; empowerment; Asperger syndrom; bemötande; riktlinjer; kunskapsläget; stämplingsteori; empowerment;

  Sammanfattning : Kunskap gällande barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar är underutvecklad både i skolsituationen och i det sociala arbetet. Därmed är syftet med studien att studera hur kunskapsläget ser ut bland kuratorer respektive lärare som arbetar i särskilda klasser för elever som har Asperger syndrom. LÄS MER