Sökning: "nackdelar med ett sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden nackdelar med ett sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp – för elever med NPF En studie om några pedagogers och elevers tankar kring arbetet i en delvis integrerad särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Backman Hedin; [2019]
  Nyckelord :Skolframgång; inkludering; NPF; relationskompetens; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Backman Hedin, Marie (2019). Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp för elever med NPF. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur i de samhällsorienterade ämnena : Lärares syn på skönlitteratur i undervisningen för årskurserna 4—6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Hedlöf; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; samhällsorienterade ämnen; årskurs 4—6; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Forskning pekar på att skönlitteratur främjar elevers lärande och utveckling. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser om att använda skönlitteratur som kompletterande läromedel i undervisningen av samhällsorienterade ämnen i årskurs 4—6. LÄS MER

 3. 3. Att skriva sig till läsning. : Lärares användning och uppfattning av metoden.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ellen Lidberg; Julia Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; digitalisering; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning (ASL) går ut på att lära sig läsa genom att skriva med dator som skrivverktyg. Syftet med denna studie var att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. LÄS MER

 4. 4. Digital glosinlärning i ämnet moderna språk : En studie i vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning imoderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Lilliestam; [2019]
  Nyckelord :Digital glosinlärning; ordinlärning; moderna språk; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. Grundskollärares uppfattning av formativ bedömning i matematik. : En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Jennifer Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bedömning; återkoppling; elevers ansvars-tagande; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare uppfattar och arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Forskare pratar om att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas möjligheter till att lära, utvecklas samt ta eget ansvar över sina egna studier. LÄS MER