Sökning: "nackdelar med fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nackdelar med fotboll.

 1. 1. Hur fotbollstränare använder Nivågruppering : En kvalitativ studie om fotbollstränares olika perspektiv på nivågruppering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Joakim Hockman; [2020]
  Nyckelord :Fotboll; Nivågruppering; Tränare; RAE;

  Sammanfattning : Nivågruppering är en beprövad metod inom skola och sport som handlar om hur man delar upp en träningsgrupp utifrån färdighets- och kunskapsnivå. Kan olika förutsättningar påverka hur en ungdomstränare i fotboll använder sig av nivågruppering. LÄS MER

 2. 2. "Man måste få misslyckas för att lyckas" : En studie om idrottstränares syn på tidig elitsatsning inom barnidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jonathan Rahmqvist; Jonathan Wiklund Uljons; [2019]
  Nyckelord :tävlingsmoment; barnidrott; idrottstränare; press; styrdokument; riktlinjer; press; föräldrar; elitsatsning;

  Sammanfattning : Idrott förefaller vara en viktig del av barns liv och utveckling. Tre av fyra barn i åldrarna 7-12 år är aktiva inom föreningsidrotten. Ett problem inom idrotten idag är att tidig elitsatsning blir allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Motivationsklimatets betydelse vid undervisning av lagbollsport

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2016]
  Nyckelord :ego orientated; enjoyment; motivation; motivational climate; physical education; TARGET; task orientated; team ball games; idrott; hälsa; motivation; glädje; motivationsklimat; TARGET; processorienterat; resultatorienterat; lagbollsport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lagbollsport i idrottsundervisningen har kritiserats för att likna föreningslivets resultatorienterade sätt att bedriva den. Något jag märkte när jag gjorde min idrottslärarpraktik var att många elever inte blev delaktiga under lektionerna då lagbollsport utövades. LÄS MER

 4. 4. Släng inte bara in en boll : En kvalitativ studie om lärares undervisningsinnehåll med avseende på bollspel och bollekar i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Siverbo; Jesse Turkulainen; [2016]
  Nyckelord :Ball games; ball exercises; physical education and health; curriculum theory; Bollspel; bollekar; undervisning; idrott och hälsa; idrott och hälsa 1; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och diskutera resultaten utifrån läroplansteori som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 5. 5. Varför och vilka bollspel i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oscar Wareborn; [2013]
  Nyckelord :Idrottsundervisning med boll;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarDrygt en tredjedel av idrottslektionerna innehåller någon form av boll, enligt statistiken. Så behöver det inte vara på alla skolor men den generella statistiken säger det. Skolan som studien gjordes på är en av många skolor som har mycket bollspel på idrottsundervisningen. LÄS MER