Sökning: "nackdelar med glas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nackdelar med glas.

 1. 1. Undersökning av ny fältmätningsmetod för bullerskyddsskärmar med avseende på ljudabsorption

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emelie Roth; [2018]
  Nyckelord :Noise pollution; noise barriers; sound absorption; sound reflection; EN 1793-5; Buller; bullerskyddsskärmar; ljudabsorption; ljudreflektion; EN 1793-5;

  Sammanfattning : För att undersöka bullerskyddsskärmars akustiska prestanda med avseende på ljudabsorption mäts idag absorptionen inomhus i laboratorier. Detta är oftast inte lämpligt eftersom bullerskyddsskärmar används utomhus, där ett annat ljudfält råder. LÄS MER

 2. 2. Glas som ett bärande konstruktionsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Saman Yasin; David Lukijanovic; [2015]
  Nyckelord :dimensionering av glas; forskningens utveckling; glas som bärande element; laminerat glas; planglas; spröda brott; verksamma inom byggbranschen;

  Sammanfattning : I detta examensarbete kommer vi göra en kunskapssammanställning som kan ge verksamma inom byggbranschen en god överblick av glas ur ett bärande perspektiv, där vi lyfter fram några av de forskningar som bedrivits i Sverige. Syftet är att undersöka forskningens utveckling kring glas som ett bärande element och få en djupare inblick i hur långt kommen forskningen är, samt varför glas inte används i lika stor utsträckning som andra bärande element. LÄS MER

 3. 3. EXPERIMENTAL STUDY TOWARDS ALTERNATIVE WAYS OF MACHINING CEMENTED CARBIDE

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Jan Willem Mollema; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Coromant is a leading supplier of tools for the metalworking industry. Sandvik Coromant launches every year thousands of new articles. A number of manufacturing techniques are available for single piece production of tungsten carbide inserts. These methods have their advantages and their disadvantages. LÄS MER

 4. 4. Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp av truckar.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Marcus Ethnersson; Martin Åkvist; [2004]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den interna logistiken i företag kräver ofta att truckar används. Truckarna ger inget mervärde för produkten men det är viktigt att truckarna fungerar och sköter sitt jobb för att produktionen skall fortgå. Att minimera sina kostnader för truckar ligger i alla företags intresse. LÄS MER