Sökning: "nackdelar med kbt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nackdelar med kbt.

 1. 1. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Christina Reslegård; [2010]
  Nyckelord :Psykoterapi; Kognitiv psykoterapi;

  Sammanfattning : En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. LÄS MER

 2. 2. KBT i grupp för personer med social rädsla : Utvärdering av behandlingar på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Peter Butor; [2009]
  Nyckelord :social fobi; gruppbehandling; Clark Wells KBT modell; öppenvårdspsykiatri; effektstorlek; effektivitet;

  Sammanfattning : Gruppbehandling för personer med social ångest har under 5 år bedrivits på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Sammanlagt har 10 grupper med totalt 50 deltagare behandlats. Gruppbehandlingen bygger på Clarks & Wells KBT modell. LÄS MER