Sökning: "nackdelar och fördelar kvalitativ innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden nackdelar och fördelar kvalitativ innehållsanalys.

 1. 1. SOCIALA MEDIERS PÅVERKAN PÅ UNGDOMARS PSYKISKA HÄLSA : -EN ALLMÄN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annelie Andersson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; påverkan; psykisk hälsa; ungdomar; social jämförelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av sociala medier har ökat kraftigt i vårt samhälle de senaste åren och ungdomar i åldern 12–25 är de största användarna. Samtidigt sker också en kraftig ökning av den psykiska ohälsan, speciellt hos unga. LÄS MER

 2. 2. Anläggningsbolag och anammande av ny teknologi från ett TOE-perspektiv : – En kvalitativ fallstudie av hur anläggningsverksamheter anammar ett digitalt verktyg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emanuel Hedberg; Carl Ottinger; [2020]
  Nyckelord :construction industry; technology-organization-environment framework; digital tools; ICT.; anläggningsbranschen; technology-organization-environment framework; digitala verktyg; ICT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som bland annat bygger ut bredband. I Sverige, såväl som inom EU, har omfattande mål satts för bredbandsutbyggnad inom de närmsta åren. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddsal på sjukhus. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Joanna Hintze; Danielle Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; health care; hospital; multi-bed room; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur patienter påverkas av att dela sal är ett ämne som är relevant för sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med flerbäddsalar. För att kunna ge en personcentrerad vård utifrån individuella behov behövs kunskap om patienters upplevelser av att dela sal. LÄS MER

 4. 4. Tja … vad ska vi välja – penna eller tangentbord? : En jämförande studie av årskurs 6-elever när de skriver berättande texter för hand eller på dator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Kristina Svenungsson; Åsa Tyni; [2020]
  Nyckelord :pupil text; narrative text; textual analysis; handwriting; writing education; primary school; secondary school; digitala verktyg; iPad; skriva för hand; skrivundervisning; berättande text; elevtexter; textanalys; kvantitativ textanalys; mellanstadiet; mellanåren; Swegram;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether there are differences between students' narrative texts written by hand or with an iPad (with keyboard). This comparative study analyzes 54 narrative texts written by students in grade 6. LÄS MER

 5. 5. Att rotera mellan mödrahälsovård och förlossningsvård : En intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maja Hällbom; Anne-Sofie Lind; [2020]
  Nyckelord :Continuity of care; Interview study; Midwife; Rotation between workplaces; Barnmorska; Intervjustudie; Kontinuitet i vården; Rotation mellan arbetsplatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor upplever att rotationsarbete och kontinuitet i arbetet leder till en god vård, bredare kunskap samt att det uppskattas av patienter. Barnmorskorna känner sig mer välmående i sin arbetssituation. Det leder även till en dubbel kompetens hos barnmorskorna. LÄS MER