Sökning: "nackdelar och fördelar kvalitativ intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden nackdelar och fördelar kvalitativ intervju.

 1. 1. Fördelar och nackdelar med Digitala assistenter : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bruno Teglas; Ali Mosa; [2022]
  Nyckelord :Digital Assistants; Advantages; Disadvantages; Customer Experience; Usage; Companies; Quality of Experience; Artificial Intelligence; Voicebot; Chatbot.; Digitala Assistenter; Fördelar; Nackdelar; Kundupplevelse; Användandet; Verksamheter; Quality of Experience; Artificiell intelligens; Voicebot; Chatbot.;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence och robotar tar en allt större plats i samhället och viktiga arbeten automatiseras för att effektivisera processer. Digitala assistenter som är en AI-teknik tillämpas inom många verksamheter och underlättar många uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av digitalt informationsutbyte inför patientens utskrivning från slutenvård genom IT-stödet Mina planer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Remlén; Julia Ekström; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; hemgångsplanering; hemsjukvård; innehållsanalys; intervju; Mina planer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brister i informationsöverföring i vårdens övergångar utgör en stor risk. När en patient skrivs ut från slutenvården i Region Skåne för vidare vård i hemmet sker informationsutbytet via IT-stödet Mina planer. LÄS MER

 3. 3. Lärares ledarskap : En kvalitativ studie om lärares ledarskap i relation till etablerade ledarskapsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Falck; [2020]
  Nyckelord :Leader; Leadershipstyle; teacher; Ledare; ledarskapsstilar; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och bidra med ökad kunskap om lärares ledarskapsstilargenom att jämföra med etablerade ledarskapsstilar.För att besvara syfte togs tre frågeställningarfram: Vad är lärares erfarenheter av ledarskap?Vilka ledarskapsstilar framkommer i intervjuer med lärare?Vilka fördelar och nackdelar med olika ledarskapsstilar framkommer i intervju med lärare?För att besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Drömmen om att bli någon : En kvalitativ intervjustudie om doping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sabina Fontana; Marie Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Doping; narrativ intervju; vändpunkter; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka individers erfarenheter av att använda doping. Studien är kvalitativ och utgörs av narrativa intervjuer med två före detta dopinganvändare. Huvudresultaten visade att deltagarna började med dopingpreparat bland annat på grund av låg självkänsla och en vilja att ta revansch. LÄS MER

 5. 5. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER