Sökning: "nackdelar och fördelar kvalitativ intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden nackdelar och fördelar kvalitativ intervju.

 1. 1. Lärares ledarskap : En kvalitativ studie om lärares ledarskap i relation till etablerade ledarskapsstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Falck; [2020]
  Nyckelord :Leader; Leadershipstyle; teacher; Ledare; ledarskapsstilar; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och bidra med ökad kunskap om lärares ledarskapsstilargenom att jämföra med etablerade ledarskapsstilar.För att besvara syfte togs tre frågeställningarfram: Vad är lärares erfarenheter av ledarskap?Vilka ledarskapsstilar framkommer i intervjuer med lärare?Vilka fördelar och nackdelar med olika ledarskapsstilar framkommer i intervju med lärare?För att besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om att bli någon : En kvalitativ intervjustudie om doping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sabina Fontana; Marie Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Doping; narrativ intervju; vändpunkter; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka individers erfarenheter av att använda doping. Studien är kvalitativ och utgörs av narrativa intervjuer med två före detta dopinganvändare. Huvudresultaten visade att deltagarna började med dopingpreparat bland annat på grund av låg självkänsla och en vilja att ta revansch. LÄS MER

 3. 3. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER

 4. 4. Att skriva sig till läsning : Lärares uppfattningar av metoden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL;

  Sammanfattning : I denna undersökning fokuseras undervisningsmetoden Att skriva sig till läsning (ASL).Utifrån Arne Trageton (2014) beskrivs hur arbetet med metoden kan gå till i förskoleklass och årskurserna 1-2. LÄS MER

 5. 5. Annonsblockerare – Ett oönskat men nödvändigt verktyg mot webbannonser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Henry Giang; [2016]
  Nyckelord :webbannons; annonsblockering; adblock; attityd; intrång;

  Sammanfattning : Annonsering på webbplatser har seglat upp som en av de stora affärsmodellerna på internet. Annonsörer förlitar sig på intäkter genererat från annonsering för att kunna erbjuda gratis tjänster på nätet för användarna. LÄS MER