Sökning: "nackdelar och fördelar med lean"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nackdelar och fördelar med lean.

 1. 1. Visualisering av respektive stations takttid på en specifik monteringsbana på GKN Driveline i Köping AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ulrika Carlsson; Viktoria Collstam; [2015]
  Nyckelord :produktion; lean; 5S; visualisering; takttid; flöde;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på monteringsavdelningen på GKN Driveline AB i Köping där slut-och vinkelväxlar monteras och sedan förses till globala kunder inom personbilsindustrin. Den totala takttiden för den monteringsbana som detta projekt innefattade är 64 sekunder, men i dagsläget blir den totala takttiden ofta högre. LÄS MER

 2. 2. Gaining Competitiveness Trough Understanding Critical Factors Affecting the Production System : A Case study in cooperation with GKN Driveline Köping AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jan-Peter Rosén; Kari Haukirauma; [2013]
  Nyckelord :production systems; production development; batch; one-piece flow; single piece flow; flow; lean; production; continuous flow; just-in-time; decision support; produktionssystem; produktionsutveckling; batch; enstycksflöde; flöde; lean; production; kontinuerligt flöde; just-in-time; beslutsunderlag;

  Sammanfattning : Globalization and the increasing time to market have led to ever-higher requirements on the production systems. More than often the short-term thinking and the chase for profit lead to cheap quick fixes. LÄS MER

 3. 3. Nässvalgsond på hund – djursjukskötarens område?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Cecilia Löjdquist; [2013]
  Nyckelord :nässvalgsond; näringssupport; inappatens; undernäring; hund; djuromvårdnad; djursjukskötare;

  Sammanfattning : The aim was to identify if the veterinary nurse is as competent as the veterinaian in placing a nasoesophageal feeding tube. The aim was also to identify the complications with malnutrition and the advantage and disadvantage of the procedure. This essay is based on several interviews with both veterinary nurses and veterinaries. LÄS MER