Sökning: "nackdelar och fördelar med mobiltelefon"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nackdelar och fördelar med mobiltelefon.

 1. 1. Beslutskriterier för investering och finansiering inom offentlig sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Arturs Erlandsen; Mattias Johansson; [2014]
  Nyckelord :investeringsprocess; sjukvård;

  Sammanfattning : Vad är egentligen målfunktionen i offentliga sjukvården och hur utvärderar sjukhusen investeringsmöjligheter? Den offentliga sjukvården har inget vinstincitament utan vill istället maximera den nytta de kan göra för allmänheten med den budget de får uppsatt av det Landsting de opererar i. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur investeringsbedömningar görs inom offentlig sjukvård, vad som värdesätts i bedömningarna, samt vilka processer som föregår ett investeringsbeslut. LÄS MER

 2. 2. Användning av elektroniska lexikon : Framtidens lexikon?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Alexander Berntsson; David Hallberg; [2008]
  Nyckelord :Elektroniska lexikon; översättning; maskinöversättning; lexikografi;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskar vi och vill förmedla kunskap om vilka fördelar och nackdelar som det finns med att använda elektroniska lexikon. Vi tittar även på vad man ska tänka på vid utvecklandet av elektroniska lexikon och vad det finns för demografiska, etiska och juridiska aspekter att ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. Data- och telekommunikationsvanor i vardagslivet : En studie med tio studenter vid Blekinge Tekniska Högskola

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annah Sundblom; Ida Torstensson; [2004]
  Nyckelord :Vanor; kommunikation; mobiltelefon; Internet; vardagsliv; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur dagens data- och telekommunikation påverkar tio studenter vid BTH i deras vardag. I vår frågeställning hade vi tre frågor som vi sökte få svar på. LÄS MER