Sökning: "nackdelar om radio"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden nackdelar om radio.

 1. 1. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 3. 3. Positioning and parking analysis for an indoor positioning system : A comparative study between Bluetooth Low Energy and Ultra Wideband technology

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :August Brodin Kont; [2019]
  Nyckelord :radio technology; real-time-localization-service; indoor positioning system; Bluetooth Low Energy; Ultra Wideband; accuracy; precision; sensepoint; radioteknologi; realtidslokaliseringstjänst; inomhuspositioneringssystem; Bluetooth Low Energy; Ultra Wideband; noggrannhet; precision; sensepoint;

  Sammanfattning : The work done in this report as requested by H&D Wireless is performed by using an already developed real time positioning system called Griffin Enterprise Positioning Service and integratingit with ultrasound sensors for presence detection in order to enable assets to park in a visualized environment being actualized by tagging the asset with radio technology hardware. The testing environment was deployed with radio technology hardware equipped for transmitting and receiving radio signals for position estimation of tagged objects where hardware tags emits radio signals being received by sensing radio technology chips called sensepoints which also serves as communication links for further data processing. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av identifieringsteknik inom lagerhållning : En fallstudie inom kemiindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zewar Bahadin Tarik; Victor Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :traceability; barcodes; RFID; AIDC; inventory management; deviations.; Spårbarhet; streckkoder; RFID; AIDC; lagerhantering; avvikelser;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to analyse how automatic identification technology affects traceability, and then analyse the effects of automatic identification technology on inventory management. This report is based on the research questions "How can barcodes and RFID affect inventory management?" and "What advantages and disadvantages can automatic identification technologies lead to in warehousing?". LÄS MER

 5. 5. Budgetering på lugnare vatten : En fallstudie om hur uppdragsspecifikation och fasta intäkter påverkar Sveriges Radios budgetprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Balsvik; Daniel Hartman; [2016]
  Nyckelord :Contingencyteorin; budgetprocess; budgetkritik; fasta intäkter; uppdragsspecifikation; public service;

  Sammanfattning : Budgeten har av forskare sagts vara hjärtat av ekonomistyrning. Den traditionella budgeteringen har länge fått kritik för sin stelbenta syn på resurser och organisationer. Det har även förts en debatt gällande hur ekonomistyrning kan ske på bästa sett. LÄS MER