Sökning: "nacken"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet nacken.

 1. 1. Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen : Om enskilda polisers rätt att skjuta inom ramen för sin tjänsteutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hjortstorp; [2021]
  Nyckelord :The firearms proclamation; police; lawful authority; firearms; Skjutkungörelsen; polis; laga befogenhet; skjutvapen;

  Sammanfattning : Den svenska polisen styrs till stor del av reglerna stipulerade i polislag (1984:387). Däri återfinns bland annat de viktiga principerna om behov och proportionalitet som polisen måste beakta i all sitt arbete samt lagstödet som ger polisen befogenhet att använda våld. LÄS MER

 2. 2. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 3. 3. Vibraesthetics of Music : The design of BEATHOVEN: a haptic device for enjoying music through vibrotactile sensations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Mattsson; Martin Åhlén; [2021]
  Nyckelord :Vibraesthetics; Haptics; Music; Vibrotactile Experience; Product Design; Industrial Design Engineering; Human-Centered Design; Design-Driven Innovation; Artistic Research; Inclusive Design; Vibroestetik; Haptik; Musik; Vibrotaktila upplevelser; Produktdesign; Teknisk design; Människocentrerad design; Design-driven innovation; Estetiskt utforskande; Inkluderande design.;

  Sammanfattning : The project has the purpose of designing and developing a wearable haptic device for experiencing music through tactile vibrations on the body, and the result is the product concept BEATHOVEN and a completely new way of experiencing music.  Music is powerful, it touches our soul and gives form to our emotions. LÄS MER

 4. 4. eBike Radars for Increased Safety

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Rebecka Lindquist; Andreas Thoft; [2020]
  Nyckelord :eBikes; radars; safety systems; blind spot; algorithm development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a blind spot detection system for increased safety and comfort for a biker. The solution is based on power-efficient small A111 radars, developed by Acconeer AB, which have a range up to seven meters while consuming only a few milliwatts. LÄS MER

 5. 5. Finns det evidens för att höghastighetsmanipulation av nacken kan orsaka stroke?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Andreas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Chiropraktor; physioterapeut; manipulation; stroke; vertebral artery; carotid artery; cervical spinal manipulation therapy; SMT; High Velocity Low Amplitude Manipulation; HVLA; Orthopedic Manual Therapy; OMT; cerebrovascular dissection; CVD; vertebral arterial dissection; VAD; CAD; CeAD; cerebrovascular insult; CVI; vertebrobasilar disorder; VBI; ICD9; ICD 10; M430; M435; stroke; complications; risk; Kiropraktor; sjukgymnast; fysioterapeut; naprapat; manipulation; stroke; SMT; OMT; VAD; CAD; CeAD; cerebrovaskulär insult; CVI; VBI; ICD9; ICD 10 M430; M435; stroke; risk;

  Sammanfattning : Höghastighetsmanipulation av nacken är en manuell behandlingsteknik mot smärta i framförallt nacken och skuldrorna. Tekniken har enligt flera källor visats hänga samman med risken för att drabbas av skador på de kärl som försörjer hjärnan med blod, med bland annat stroke som följd. LÄS MER