Sökning: "nackskada"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet nackskada.

 1. 1. Orofacial pain in relation to whiplash associated disorders - A prospective study

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Muhanned Al-Dujaily; Mikael Nilsson; [2017]
  Nyckelord :TMD; Whiplash; Pain; TMJ; Orofacial pain; WAD; Dentistry; Odontology;

  Sammanfattning : Temporomandibulär dysfunktion (TMD) är ett multifaktoriellt tillstånd, som bör ses ur ett biopsykosocialt perspektiv. TMD är vanligt hos patienter som rapporterar Whiplash Associated Disorders (WAD). TMD-patienter med WAD verkar rapportera mer käkdysfunktion, TMD-smärta, huvudvärk, stress, yrsel och sömnstörningar än andra TMD-patienter. LÄS MER

 2. 2. UTVECKLING AV RÄDDNINGSUTRUSTNING FÖR SPINALSKADADE PATIENTER

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Aldin Sumic; Andrea Slaattelia Larsson; [2014]
  Nyckelord :räddningsutrustning; designingenjör; design; ingenjör; spinal; spinalskadad; ambulans; prehospital; vård; sjukhus; ryggskada; nackskada; vakuum; skopbår; vakuummadrass; röntgen; akut; akutmottagning; patient; akutvård; ambulansbår; bår;

  Sammanfattning : Designingenjörsstudenterna, Aldin Sumic och Andrea Slaattelia Larsson på Högskolan i Skövde har i samarbete med företaget, AB Germa, arbetat med ett produktutvecklingsprojekt under våren 2014. Syftet med uppdraget var att hitta lösningar till en eventuell konceptuell “vakuum-skop” genom att använda Germas befintliga vakuumteknik för att immobilisera en patient med misstänkt spinalskada och integrera den i den befintliga skopbåren med dess funktion att “skopa upp” en patient från olycksplatsen. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av whiplashtrauma hos TMD patienter

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mahya Rezvani; [2013]
  Nyckelord :Facial Pain; Jaw pain; Temporomandibular joint disorder; whiplash injuries;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med litteraturöversikten var att beskriva förekomst av whiplashtrauma hos TMD patienter. Metod En systematisk litteratursökning av PubMed, CochraneLibrary och Bandolier databaser genomfördes för artiklar publicerade från 1 januari 1966 till 11 november 2011. Den systematiska sökningen identifierade121 artiklar. LÄS MER

 4. 4. Bevisbördan i mål rörande svåröverskådliga och särskilt komplicerade orsakssamband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Svenn; [2012]
  Nyckelord :Bevisbörda Whiplash Nackskada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The burden of proof in particularly complex and obscure causation as a rule lies on the plaintiff. In my investigation I have found that the defendant, on rebuttal, bears the burden of proving alleged facts but not the alleged evidence of the facts. LÄS MER

 5. 5. Sitthjälpmedel – Utveckling av ett portabelt sittstöd för personer med nackskada

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Rolander; Maria Olofsson; [2010]
  Nyckelord :whiplash; neck disorders; backrest; neck support; assistive product; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is part of a master’s thesis in Mechanical Engineering with Industrial Design at Lund Institute of Technology. The project is performed in collaboration with the company Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter, HD, at Lidingö in Stockholm. LÄS MER