Sökning: "nadia nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nadia nilsson.

 1. 1. Prestationsbaserad själkänsla : I förhållande till välbefinnande hos musikstuderande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nadia Nilsson; Sara Paulander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självkänsla är ett mycket omtalat begrepp som forskats inom en längre tid. Människor har en tendens att alltid sträva efter självkänsla då god självkänsla leder till positiva känslor och välbefinnande (Crocker & Park, 2004). Studien fokuserar på hur självkänslan är hos musikstuderande i förhållande till välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Expert? Ja! Utbildning? Nej!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gunulf; Nadia Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Kunskapsföretag; Grupptillhörighet; Kompetens; Image; Organisationsidentitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna uppsats var att utreda hur fallföretaget utåt sett förmedlar sina anställda som experter, och internt, hur de anställda får en positiv gruppidentitet, samt vad man kan tillskriva teorin gällande detta. Metod: Vi har en kvalitativ studie med abduktiv ansats. LÄS MER