Sökning: "nadja falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nadja falk.

  1. 1. Exit-upplägg : En analys kring möjliga åtgärder för att minska fysiska personers användande av exit-upplägg för att undgå svensk beskattning

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Nadja Falk; [2010]
    Nyckelord :Exit-upplägg; EU-rätt; Tioårsregeln; Utflyttningsskatt;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att analysera problematiken kring så kallade exit-upplägg. Syftet är vidare att hitta en möjlig lösning för att minska exit-upplägg som utförs av fysiska personer. Efter EU-Domstolens dom iX och Y-fallet öppnades en möjlighet att utföra exit-upplägg. LÄS MER