Sökning: "naess"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet naess.

 1. 1. SLÖJDDIDAKTIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Stina Billing; [2021-05-06]
  Nyckelord :slöjd; slöjdundervisning; slöjddidaktik; miljödidaktik; ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; systematisk litteraturstudie; kvalitativ metasyntes; ekosofi; miljöundervisningstraditioner; livscykeltänkande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för detta examensarbete har varit att utifrån tidigare utförda forskningsstudier undersöka innehåll och metoder för hur elever i skolämnet slöjd, kan undervisas för att utveckla kunskaper och förmågor för att vara delaktiga i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle Teori: De teoretiska utgångspunkterna har varit Aristoteles kunskapsbegrepp, Arne Naess ekosofi, Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östmans didaktiska uppdelning av olika miljöundervisningstraditioner samt Ulla Suojanens slöjddidaktiska teoribildning för hållbar utveckling. Metod: Metoden har varit systematisk litteraturstudie med kvalitativ metasyntes. LÄS MER

 2. 2. Detection of relapses after treatment for parotid gland carcinoma: the value of post treatment surveillance

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cajsa Naess; [2021]
  Nyckelord :Salivary gland cancer; Parotid Cancer; Relapse; Surveillance; Survival;

  Sammanfattning : Introduction: Salivary glands are exocrine organs that produce and secrete saliva into theoral cavity. Cancer in the salivary glands is a rare but fatal disease with a five- year survivalrate of 75%. Cancer in the parotid glands, the largest salivary glands, affects about 100persons every year in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Vad som främjar livskvalitet hos personer med MS i relation till Næss teori : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nils Berglind; Ashti Kamber; [2021]
  Nyckelord :Multipel skleros; livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: MS är en kronisk sjukdom som innebär omfattande funktionsnedsättningar för den drabbade. Sjukdomen inverkar negativt på livskvaliteten hos personer med MS. Livskvalitet är ett mångsidigt begrepp och ett övergripande mål för omvårdnadsarbetet är att främja denna hos patienter. LÄS MER

 4. 4. Fotbolls-VM i Qatar 2022 – slutet på ”det vackra spelet”. En argumentationsanalys av nationella fotbollsförbunds ställningstaganden inför fotbolls-VM i Qatar 2022

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonatan Strandqvist; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Mänskliga Rättigheter; Fotbolls-VM 2022; mega-events; Qatar; HBTQI; Mi- grantarbetare; Sport; Fotbollsförbund; Sportswashing.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas den pågående debatten gällande att värdskapet för fot- bolls-VM 2022 tilldelades Qatar. En konflikt som handlar om diskriminering och över- grepp av mänskliga rättigheter i Qatar och ställs emot värdegrunderna fotbollsvärlden uppges stå för. LÄS MER

 5. 5. Att uppnå en god vård och symtomkontroll hos personer med demenssjukdom under den terminala fasen : förutsättningar och hinder till en god vård och symtomkontroll

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Edholm; Katarina Naess; [2021]
  Nyckelord :Demenssjukdomar; Personcentrerad vård; Palliativ omvårdnad; Palliativ vård; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Demenssjukdomar går ännu inte att bota, åtgärderna med hälso- och sjukvården samt socialtjänstens åtgärder är för att bidra till en god livskvalitet i sjukdomens olika faser och syftar till att underlätta vardagen och livskvalitén för den drabbade och familjen. Vården börutgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. LÄS MER