Sökning: "nail plate fastener"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nail plate fastener.

 1. 1. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av beräkningshjälpmedel för tvärkraftbelastade förband med förbindare av metall.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Bylund; [2012]
  Nyckelord :lateral load-carrying; timber structure; calculation tool; Eurocode 5; Tvärkraftbelastade förbindare; Träkonstruktion; Beräkningshjälpmedel; Eurokod 5; Brottfenomen för träförband;

  Sammanfattning : The governing set of regulations for structural engineering in Sweden used to be Boverket, BKR. However in the beginning of the 21st century a changeover to new regulations, the Eurocodes, started.The transition was completed in year 2011 when the Eurocodes became the mandatory design work policy for all countries within the European Union. LÄS MER