Sökning: "naiv"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet naiv.

 1. 1. Patienternas upplevelse efter att de har överlevt ett hjärtstopp -En andra chans.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Boström; Victoria Persson Miettinen; [2019-08-16]
  Nyckelord :Patientupplevelse; hjärtstopp; livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett hjärtstopp upphör hjärtats pumpfunktion och detta är ett livshotande tillstånd där tiden från upptäckt till insats är avgörande för chansen till att överleva. Överlevnadsstatistiken ökar markant, men det behövs kunskap om patientens nya livssituation då ett hjärtstopp kan ge fysiska och emotionella konsekvenser i efterhand. LÄS MER

 2. 2. Ist Tony Buddenbrook kindisch? : Neue Aspekte zu ihrem Charakterbild

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Buddenbrooks; Thomas Mann; Tony Buddenbrook;

  Sammanfattning : Der vorliegende Aufsatz ist eine Untersuchung innerhalb des C-Seminars für Deutsch an der Mälardalens Högskola. Die Zielsetzung besteht darin, in Thomas Manns »Buddenbrooks -Verfall einer Familie« zu untersuchen, ob die üblichen Interpretationen vom Charakter der Tony Buddenbrook ausreichend oder gar widersprüchlich sind. LÄS MER

 3. 3. Ferdinand... they should have called you Caliban : En intertextuell karaktärsanalys av huvudpersonerna i John Fowles roman The Collector och William Shakespeares pjäs The Tempest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Holmberg; [2019]
  Nyckelord :John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextuality; Characterization; John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextualitet; Karakterisering;

  Sammanfattning : This essay analyses the two main characters in John Fowles’s novel The Collector and the three characters Miranda, Ferdinand and Caliban in William Shakespeare’s play The Tempest, as well as the intertextual connection between them. The essay is based off the idea of intertextuality, which refers to a connection between texts. LÄS MER

 4. 4. Quantitative Requirements Testing for Autonomous Systems-of-Systems : Case Studies in Platooning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fabian Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A platoon, or a road train, has many different benefits such as safety, fuel efficiency and road utilisation. However it must also be safe to use and must thus be thoroughly tested. This report looks at the specific use case of emergency braking using three different emergency braking strategies and two models of communication. LÄS MER

 5. 5. GPU Volume Voxelization : Exploration of the performance characteristics of different GPU-based implementations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Grigory Glukhov; Aleksandra Soltan; [2019]
  Nyckelord :voxelization; GPU; GPGPU; SIMT; thread divergence; Vulkan API; voxelization; GPU; GPGPU; SIMT; tråd divergering; Vulkan API;

  Sammanfattning : In recent years, voxel-based modelling has seen a reintroduction to computer game development through massive graphics hardware improvements. Never- theless, polygons continue to be the default building block of 3D objects, intro- ducing a need for the transformation of polygon meshes into voxel-based models; this process is known as voxelization. LÄS MER