Sökning: "naken"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet naken.

 1. 1. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av en förändrad kropp efter mastektomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nathalie Stockborn; Elin Svanteson; [2020]
  Nyckelord :Brösttumörer; Kroppsuppfattning; Kvinnor; Mastektomi; Sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Varje år diagnostiseras 2,1 miljoner kvinnor världen över med bröstcancer. Mastektomi är en av de vanligaste behandlingarna vid bröstcancer, som innebär att hela eller delar av bröstet avlägsnas kirurgiskt. LÄS MER

 3. 3. Vem får vara naken på Instagram? : En jämförande bildanalys av fotografier som tagits ner från, respektive tillåtits finnas kvar på, Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Tell; [2020]
  Nyckelord :Art history; censorship; social media; Instagram; female nude; body type; male gaze; beauty standard; norms.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the censorship that the social media platform Instagram exerts over pictures of female nudes, and whether the body type of the women depicted is a factor in how the censorship is carried through. This is executed by making a comparative picture analysis of eight nude photos published on Instagram, four of which are allowed on the platform and four which are not, and have therefore been deleted. LÄS MER

 4. 4. Sex i rätten, vad är egentligen straffbart? : Våldtäkt och hämndpornografi, en studie av den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :rape; revenge pornography; sexual integrity; criminal law; sexual crimes; sexual law; våldtäkt; hämndpornografi; sexuell integritet; straffrätt; sexualrätt; praxis; olaga integritetsintrång; förtal; sexuellt ofredande; virtuell våldtäkt; blottning; spridande; naken; sexuellt material;

  Sammanfattning : Begrepp som personlig integritet, sexuell självbestämmanderätt samt sexuell integritet är vedertagna begrepp inom juridiken som används av såväl lagstiftare, rättsväsende och doktrin, men trots detta finns det ingen egentlig definition av endera begreppen.    Jag har i den här uppsatsen visat att sexuell integritet innebär rätten för den enskilde att själv bestämma när, var, hur och med vem denne vill delta i en sexuell aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Nakenhetens jämställdhet : En etnologisk studie av vem som tittar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :museum; feministisk; postkolonial; diskursanalys; The Female Gaze ; konst; naken; norm; stereotyper; manligt; blick; titta;

  Sammanfattning : Denna uppsats ser på vem det egentligen är som tittar på de nakna eller halvnakna verken som ställs ut på den Nationalmuseum i Stockholm efter deras nyöppning hösten 2018. Metoden som har använts för att söka svar på detta är genom fysiska observationer på plats, medan en avgränsning till större skulpturer och målningar som visar bröstvårtor eller kön har gjorts, även en kvantitativ inventering har gjorts av verken. LÄS MER