Sökning: "naken"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet naken.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa efter mastektomi : en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pernilla Vallila; Nathalie Ömlén Larsälv; [2019]
  Nyckelord :Mastektomi; Kvinnor; Upplevelser; Sexuell hälsa; Kvalitativ; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp, ofta förekommande som behandling vid bröstcancer. Mastektomi påverkar den mentala hälsan hos den drabbade kvinnan och kan förändra den sexuella hälsan. I den allmänna hälsan spelar sexuell hälsa en viktig roll och är betydande för människors välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. "Naken in - naken ut" i fåmansaktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elin Ronvall; [2018]
  Nyckelord :naked in naked out; naken in naken ut; aktiebolagsrätt; associationsrätt; aktieägaravtal; aktier; anställda som äger aktier; värderingsprincip; överlåtelsebegränsningar; personklausuler;

  Sammanfattning : “Naken in - naken ut” är en värderingsprincip som föreskrivs i aktieägaravtal. “Naken in - naken ut” används för att kvalificerade anställda i bolaget ska kunna förvärva aktier och bli delägare i bolaget till ett mycket litet belopp, samtidigt som avyttringen av aktierna sedan sker till samma belopp som förvärvet skedde för. LÄS MER

 3. 3. Naken och stolt, eller bara blottad? : - En komparativ studie av American Apparel:s framställning av kvinnor i reklam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Niva Wonevik; Therese Holm; [2018]
  Nyckelord :American Apparel; femvertising; stereotyp; representation; reklam; semiotik;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas företaget American Apparel:s tidigare och nuvarande bildkommunikation. Företaget har kritiserats otaliga gånger för sin sexistiska porträttering av kvinnor i reklam, vilket är en av faktorerna som har tvingat företaget till en nylansering. LÄS MER

 4. 4. Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av sexuell dysfunktion efter genomgången mastektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Beckerdal; Olivia Fermdal; [2018]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; sexuell dysfunktion; kroppsuppfattning självkänsla; identitet;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på bröstcancervården då antalet personer som insjuknar i bröstcancer fortsätter att öka i Sverige. Många av de drabbade kvinnorna genomgår mastektomi, vilket i sin tur kan leda till en förändrad självkänsla, kroppsuppfattning och påverka den sexuella hälsan och känslan av kvinnlighet. LÄS MER

 5. 5. Är resultatkejsaren naken? : Utmaningar med att utvärdera hållbarheten av svenska biståndsprojekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Ariel Borgsö; Marcus Sebastian Sjökvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; evaluation; Results-Based Management; the Results Agenda; foreign aid; civil society.; Hållbarhet; utvärdering; resultatstyrning; resultatagendan; bistånd; civilsamhället.;

  Sammanfattning : Resultatstyrning är idag den centrala styrningsformen inom svenskt bistånd. På senare år har ett ökade fokus på resultatstyrning, kallat resultatagendan, kritiserats för hur frågor om långsiktighet och hållbarhet hamnar i skymundan med fokus på kvantitativa och kortsiktiga prestationsmått i utvärderingar. LÄS MER