Sökning: "namn c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden namn c-uppsats.

 1. 1. SMART : Implementering av ett leankoncept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Myrzell; Lee Friman; [2013]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; implementering; lean; smart; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Titel: SMART – Implementering av ett leankoncept Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Myrzell & Lee Friman Handledare: Lars Torsten Eriksson Datum: 2013-05-29 Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera implementeringen av ettleankoncept i ett företag. Vi vill öka förståelsen för implementeringens starka och svaga sidoroch undersöka hur denna förändring påverkar personalen. LÄS MER

 2. 2. "Det finns bara en Zlatan" : En kvalitativ studie om varför Zlatan Ibrahimovic är Sveriges mest omskrivna sportprofil.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Sara Fridh; Daniel Wilhelmsson; [2012]
  Nyckelord :zlatan; zlatan ibrahimovic; kvällstidning; aftonbladet; expressen; tabloid; superstjärna; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Fotbollspelaren Zlatan Ibrahimovic var 2010 och 2011 den mest omskrivna sportprofilen i svensk press och Aftonbladet och Expressen har varsin reporter på plats i Milano för att bevaka honom och hans lag AC Milan. Syftet med denna C-uppsats är att ta reda på vad sportjournalister på Aftonbladet och Expressen tror är anledningarna till att det skrivs så mycket om Zlatan Ibrahimovic. LÄS MER

 3. 3. Motivation : och uppfattningar kring bonussystemet i ett företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Frisk; Oskar Thurén; [2012]
  Nyckelord :Motivation; medarbetare; ledare; bonussystem; individuellt; kollektivt;

  Sammanfattning : Titel: Motivation – och uppfattningar kring bonussystemet i ett företag  Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: David Frisk & Oskar Thurén Handledare: Ann Wetterlind-Dörner Datum: 2012 – januari Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ett medelstort tjänsteföretags bonussystem och effekterna av det. Vi vill också se om det finns skillnader i åsikter och upplevelser från medarbetarnas och ledarnas sida kring deras bonussystem och den motivationseffekt som följer. LÄS MER

 4. 4. ”Känner man nån som känner nån så…” - en kvalitativ studie om rekrytering till kriminella gäng.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Minna Jokinen; Josefin Rejgård; [2010-08-11]
  Nyckelord :Rekrytering; Nyrekrytering; Gäng; Kriminella gäng;

  Sammanfattning : Kvalitativ studieDenna C-uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka rekrytering till kriminella gäng. Undersökningen har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med fyra personer som själva har kunskap om och erfarenhet av kriminella gäng. LÄS MER

 5. 5. Dramat där alla är förlorare : En fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Sofie Hjelm; [2009]
  Nyckelord :Objektivitet; kvantitativ innehållsanalys; etik; nyhetsvärdering; Rödeby; Blekinge Läns Tidning;

  Sammanfattning : C-uppsats, 15 poängMedie- och Kommunikationsvetenskap, 61-90 poängSammanfattningSofie Hjelm, MKV 5"Dramat där alla är förlorare"-en fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat"The drama without winners"-a case study of Blekinge Läns Tidnings coverage of the Rödeby shootingHösten 2007 hamnade den lilla byn Rödeby och delar av Karlskrona kommun i fokus i landets samtliga medier. Anledningen var att en sen oktoberkväll sköt en pappa i desperation och förvirring mot en grupp pojkar som befann sig i hans trädgård. LÄS MER