Sökning: "namn och bild i reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden namn och bild i reklam.

 1. 1. När kameran inte räcker till

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Cecilia Therése Boström; [2013-09-20]
  Nyckelord :retusch; retuschör; reklam; reklambilder; bildmanipulation; kritisk IS-forskning; genus;

  Sammanfattning : Image editing software offers unlimited possibilities to alter an image. Provided that digitalinnovation is not altogether positive, it is important to develop knowledge of its negative sides. Thispaper examines the use of digital image processing from a critical IS perspective. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesskydd för personnamn – ett nödvändigt komplement till skyddet i lagen om namn och bild i reklam?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Losell; [2012]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; immaterialrätt; personnamn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett personnamn kan på olika sätt skyddas mot utnyttjande i kommersiella sammanhang. I svensk rätt finns, genom lagen om namn och bild i reklam, ett grundläggande skydd mot att näringsidkare utnyttjar annans personnamn i marknadsföring. Ändå väljer somliga att dessutom varumärkesskydda sitt namn enligt reglerna i VML. LÄS MER

 3. 3. Skydd för personlig integritet vid marknadsföring - en översyn av rättspraxis enligt Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Nyman; [2008]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagens högteknologiska, demokratiska samhälle där information kan spridas och tas fram på ett par sekunder och där yttrande- och tryckfrihetsrätten har en central roll blir den personliga integriteten sårbar. Samhället har genom målsättningsstadgandet i 1 kap. LÄS MER

 4. 4. Integritetsskyddet i grundlagsskyddade medier - Tillräckligt eller otillräckligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Dahlqvist; [2008]
  Nyckelord :Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media pågår ständigt en konflikt mellan å ena sidan tryck- och yttrandefriheten och å andra sidan respekt och skydd för människors privatliv. Den första frågeställningen, som behandlas i denna uppsats är vilket integritetsskydd som finns i svensk rätt inom området för grundlagsskyddade medier. LÄS MER

 5. 5. Svenska idrottskvinnor i reklamens värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsborn-Marisak; Hanna Israelsson; Jessica Tönnesson; [2004]
  Nyckelord :Management of enterprises; Kvinna; Självständig; Objektifiering; Reklam; Stereotyper; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Efter att ha spenderat tid på att syna reklamer av olika slag slogs vi av att en stor del av reklamutbudet idag anspelar på sex och flertalet av dessa reklamer innehåller kvinnliga modeller som i stor utsträckning objektifieras. De reklamer som vi tyckte tydligast bröt mönstret från att objektifiera kvinnan enligt de traditionella normerna var de reklamer där idrottstjejer representerade företag och produkter. LÄS MER