Sökning: "namn popularitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden namn popularitet.

 1. 1. A tracking framework for a dynamic non- stationary environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Ståhl; [2020]
  Nyckelord :Object detection; tracking; geolocation; UAV; Yolov3; KCF.; Objektdetektering; spårning; lokalisering; drönare; Yolov3; KCF.;

  Sammanfattning : As the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) increases in popularity across the globe, their fields of application are constantly growing. This thesis researches the possibility of using a UAV to detect, track, and geolocate a target in a dynamic nonstationary environment as the seas. LÄS MER

 2. 2. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 3. 3. Namnändringar och inofficiella namn inom den urbana namngivningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Kristian Rosengren; [2015]
  Nyckelord :Ortnamn; namngivning; namnsättning; namnändring; områdesnamn; fastighetsbildning; Kulturmiljölagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this Master of Science thesis is to study the frequency of geographical renaming and unofficial names among Sweden’s urban place-names and to provide knowledge to those who work with urban place-names. The methods used: literature studies, case studies, interviews and a questionnaire directed at place name officials from a selection of Sweden’s municipalities. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande på Lookbook : En undersökning av relationen mellan Lookbook och identitetsamt kläders betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Petter Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med tanke på hur modevärlden ser ut idag, att så många har privata modebloggar och många modebloggare har gjort sig ett namn i branschen, är det ur ett socialpsykologiskt perspektiv viktigt att undersöka kvinnliga modebloggares tankar och upplevelser kring att presentera sig själv på internet och hur det är relaterat till deras identitet. Modebloggare är idag aktiva aktörer inom modevärlden som ofta samarbetar med stora modeföretag. LÄS MER

 5. 5. Det beroendeframkallande klicket : Engagerande och emotionella icke-spel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Marc Helmisaari; [2015]
  Nyckelord :Game Design; Idle Games; Skinnerbox; Cow Clicker; Psychology; Pattern recognition;

  Sammanfattning : En ny spelgenre har ökat i popularitet de senaste fem åren. En spelgenre som faller utanför den klassiska definitionen av spel. En spelgenre vid namn ”Idle Games”. Föreliggande studie handlar om vilka element i dessa spel som får spelaren att fortsätta spela och hur elementen kan analyseras med hjälp av MDA och AARRR ramverken. LÄS MER