Sökning: "nano partiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden nano partiklar.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Nano Water : Från Havsvatten till dricksvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :ROBIN LUNDQVIST; ALFRED SÖDER; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag forskas det på vattenreningssystem som möjliggör användning av havsvatten som råvara för produktion av dricksvatten. Anledningen till detta är att många av de vattenkällor som används idag är begränsade och vattenbristen runt om i världen är omfattande. LÄS MER

 3. 3. Development of a method to measure “soft particles” in the fuel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Botond Csontos; [2016]
  Nyckelord :Biodiesel; Particle sizing; Particles; Filter blocking; Nozzle hole fouling.;

  Sammanfattning : As environmental awareness raises the expectations to reduce emission of modern diesel engines are growing as well. Fuel diversity and the advanced injector systems requires even more attention on an ever existing problem which is called nozzle hole fouling. LÄS MER

 4. 4. Fate and Transport of Nano-TiO2 in Saturated Porous Media: Effect of pH, Ionic Strength and Flow Rate

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tsegay Mengestab; [2015]
  Nyckelord :Nanoparticles; TiO2; saturated porous media; transport; DLVO theory;

  Sammanfattning : Titanium dioxide nanoparticles are widely used in a variety of products, such as pigments, paints, paper, plastics, cosmetics, nano-fibers, food coloring and photovoltaic cells, and the industry is growing at anexponential rate. It is believed that by 2025, 2.5 million tons of nano-TiO2 will be manufactured annually. LÄS MER

 5. 5. Development of Wet Electrostatic Precipitator for Generation of Nanoparticle-Protein Solution

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Julia Adner; [2015]
  Nyckelord :WESP; Nanoparticle; bioligical identity; protein solution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To examine nanoparticle toxicity there is a need to produce defined nanoparticles dispersed in a colloidal suspension. Such a solution could also be interesting for other fields such as nano-medicine. In order to disperse the particles in the liquid there are often surfactant added to the process that alternates the surface of the particles. LÄS MER