Sökning: "narav salahaddin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden narav salahaddin.

  1. 1. Kurdistan, på vägen mot demokrati? : En fallstudie av demokrati i irakiska Kurdistan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Narav Salahaddin; [2009]
    Nyckelord :Kurdistan; democracy; polyarki; consociational democracy; freedom of speech;

    Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to make a theoretical analysis of the democratic development in the Iraqi Kurdistan and to distinguish its democratic character. It has occurred a radical change in the political structure after the Kurdish uprising in the northern region of Iraq in relation with the Kuwaiti war in 1991. LÄS MER