Sökning: "narcissism"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet narcissism.

 1. 1. Mörka personlighetsdrag hos Sveriges studenter : – En enkätundersökning om machiavellism, narcissism och psykopati

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henric Flood Hörberg; Emil Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dark Triad; dark personality traits; Machiavellianism; narcissism; psychopathy; Short Dark Triad; SD3; college students; education; Sweden; Mörka triaden; mörka personlighetsdrag; machiavellism; narcissism; psykopati; Short Dark Triad; SD3; studenter; utbildning; Sverige;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether differences were found in occurrence of three personality traits from the Dark Triad, Machiavellianism, narcissism and psychopathy, in regards to students within different educations in universities and colleges in Sweden. Previous research and findings have shown that students with different educations tend to show traits from the Dark Triad of varying degrees. LÄS MER

 2. 2. Mörka personlighetsdrag hos Sveriges studenter : – En enkätundersökning om machiavellism, narcissism och psykopati

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henric Flood Hörberg; Emil Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dark Triad; dark personality traits; Machiavellianism; narcissism; psychopathy; Short Dark Triad; SD3; college students; education; Sweden; Mörka triaden; mörka personlighetsdrag; machiavellism; narcissism; psykopati; Short dark triad; SD3; studenter; utbildning; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det gick att finna skillnader i förekomst av personlighetsdrag från den mörka triaden, det vill säga, machiavellism, narcissism och psykopati mellan studenter inom olika utbildningar på högskole- och universitetsnivå i Sverige. Tidigare forskning visar att studenter på utbildningar inom olika ämnen tenderar att uppvisa drag från mörka triaden i olika hög utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Making her feel like a fairy : a study of young women engaging with selfie applications in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Yilin Yang; [2022]
  Nyckelord :selfie; media engagement; self-representation; the gaze; human body; audience research; Social Sciences;

  Sammanfattning : It’s not unusual for young people these days to take and edit a selfie. With the rise of consumerist culture and the popularity of mobile Internet, nowadays selfie applications, including beauty cameras and photo-beautification applications, have become the most well-accepted products/brands among Chinese women, who have grown accustomed to showing only one exquisitely edited face in digital photos without any dirt or blemishes. LÄS MER

 4. 4. Green Consumer Behaviour in Ordering Food Online : A Study of Generation Z’s Green Consumer Behaviour in the Chinese Online Food Delivery Markets

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Nghi Le; Li Jiayi; Yang Jun; [2022]
  Nyckelord :Online Food Delivery; Green Behaviour; Consumer Behaviour; Ecologically Conscious Consumer Behaviour; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Background: Ordering online food delivery has become an urban lifestyle for many people around the world, especially in China. The booming of this online-to-offline market has brought lucrative profits to online food delivery industry players, while consumers are enjoying the diversity of food available through this convenient delivery way. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan den mörka triaden och socialt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Hadenius; Klara Bjerkås; [2022]
  Nyckelord :Mörka triaden; socialt stöd; vänskapsrelationer; DTDD; SPS;

  Sammanfattning : Den mörka triaden (machiavellianism, psykopati och narcissism) är en modell för att beskriva, förklara och förutse socialt ogynnsamt beteende. Dessa personlighetsdrag har, enligt tidigare forskning, en påverkan på hur individer skapar och upprätthåller sociala relationer. LÄS MER