Sökning: "narcissism"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet narcissism.

 1. 1. Gender Roles Represented by the Four Main Characters in Gone with the Wind by Margaret Mitchell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Gender roles; Gone with the Wind; Margaret Mitchell;

  Sammanfattning : Margaret Mitchell’s one and only novel, Gone with the Wind, was an instant hit when it waspublished in 1936. The novel is a romantic tragedy that takes place in a very traditional society inthe state of Georgia in the United States before, during, and after the Civil War. LÄS MER

 2. 2. The Dark Triad and Psychological Resilience: The Moderating Effect of Locus of Control

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kitty Balazadeh; Josefin Hansson; [2021]
  Nyckelord :dark triad; psychological resilience; locus of control; narcissism; machiavellianism; psychopathy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The relationship between the Dark Triad and psychological resilience is understudied and literature on the subject is insufficient. This study aimed to investigate the association between the Dark Triad and psychological resilience, and the possibility of locus of control acting as a moderator of this relationship. LÄS MER

 3. 3. Är en narcissist mer kärleksberoende än andra?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clarissa Arnesson; Klara Leger; [2021]
  Nyckelord :Narcissism; kärleksberoende; beteendeberoende; beroende och narcissism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Love Addiction (en besatthet av romantiska relationer) är ett fenomen som uppmärksammats allt mer. Denna studie undersökte om narcissism är relaterat till Love Addiction. LÄS MER

 4. 4. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER

 5. 5. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER