Sökning: "narcissus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet narcissus.

 1. 1. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Ivic; [2019]
  Nyckelord :biofilter; biokol; blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; regnbädd; växtmaterial; växtbädd; etablering; infiltration;

  Sammanfattning : Urbanization is a worldwide trend that has changed the natural water cycle. Today, storm-water in cities is considered a problem that, amongst other things, causes damage to infrastructure. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång en trädgård : Om odlande vid Stora Karlsö fyrplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Emmy Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Green heritage; Stora Karlsö; lighthouse; historic garden; field inventory; cultivation; Grönt kulturarv; Stora Karlsö; fyrträdgård; fyrplats; trädgård; trädgårdshistoria; trädgårdsinventering; odling;

  Sammanfattning : Ön Stora Karlsö, belägen ca 15 km väster om Klintehamn, Gotland, har sedan länge varit skyddad för sina höga naturvärden. På ön finns en fyrplats från 1887 vars bebyggelse är statliga byggnadsminnen. Söder om fyrplatsen finns en gammal igenvuxen fyrträdgård vilken utgör föremål för fallstudie i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wallén; [2018]
  Nyckelord :vårlökar; geofyt; ståndort; komposition; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial. LÄS MER

 4. 4. The Flourishing Epiphany of “The Garden Party” : A Narratological Investigation of the Concept Epiphany in Katherine Mansfield’s Short Story “The Garden Party”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Felicia Olsson; [2016]
  Nyckelord :Gérard Genette; narratology; epiphany; Katherine Mansfield; “The Garden Party”; the reader;

  Sammanfattning : This essay examines the protagonist of Katherine Mansfield’s “The Garden Party” (1922), Laura, and her experiences of events that are made insignificant by the rest of the narrative. Gérard Genette’s narratological theory and the concept of epiphany is put forward in the theroertical framework in order to preform this investigation. LÄS MER

 5. 5. Förklädd Narcissus(?) : Normbrytande karaktärer och kärlek i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Bodil Hasselgren; [2011]
  Nyckelord :Agnes von Krusenstjerna;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra hur normbrytande kärlek, och då främsthomo- och bisexualitet men även transvestitism framställs samt hur de könsmässigtskiljer sig i del V- Älskande par, VI- Bröllop på Ekered och VII - Av samma blod urAgnes von Krusenstjernas romansvit Fröknarna von Pahlen. Detta har genomförtsgenom att studera hur homosocialiteten, den heterosexuella matrisen samtperformativitet påverkar karaktärer beroende på deras könstillhörighet. LÄS MER